Prihlásiť    

Registrovať


INDIVIDUÁLNY PROGRAM

Pre klientov hľadajúcich plnohodnotné zastrešenie špecializovaných investičných služieb  ponúkame náš individuálny program.  Vieme pomôcť s nasledovnými situáciami:

  • •   Vyhľadanie investora/spoločníka do podnikania
    •   Prefinancovanie projektu vhodným spôsobom (banka, lízing, investor, iný typ)
    •   Refinancovanie projektu/firmy (zníženie úverového zaťaženia)
    •   Predaj projektu, firmy
    •   Vyhľadávanie vhodných investícií

 

Naše služby zahŕňajú akýsi špeciálny, individuálny režim pre klienta, kedy zastrešujeme v mene klienta aktivity pre naplnenie dohodnutého cieľa (nájdenie investora, financovanie, predaj projektu).

Pomáhame aj koncepčne doladiť klientov projekt pre jeho zverejnením. Stávame sa styčnou osobu v komunikácií s potenciálnymi záujemcami a vyvíjame aktivity na propagáciu ponuky klienta. Klientovi šetríme čas, peniaze a energiu spojenú často krát so zbytočnými stretnutiami a cestovaním.

Čo obsahuje individuálny program?

•    Na základe projektových informácií od klienta vypracujeme Projektový prospekt (TEASER), v ktorom je prehľadne zhrnutý celý váš projekt vo forme vhodnej pre investorov.
•    Oslovíme neverejných investorov, ktorí sú u nás registrovaní.
•    Naši investori majú ako prví exkluzívne právo nahliadnuť do vašej ponuky.
•    Následne po 7 dňoch bude vaša ponuka zverejnená verejne.
•    Kontaktnou osobou na vašu ponuku bude náš investičný manažér, ktorý zastrešuje celý proces ako aj komunikáciu s vami.
•    Vaša ponuka bude na našich weboch zvýraznená (počas spolupráce môže mať vaša ponuka v rôznu dobu aktivované rôzne služby ako Deluxe, Biznis prípadné iné.
•    Budeme vyvíjať ďalšie aktivity na propagáciu vašej ponuky (osobné kontakty, osobné prezentácie investorom, inzercia, emailing, iné....) podľa vzájomnej dohody).
•    V prípade, že po ukončení dohodnutej doby sa nám nepodarí naplniť vzájomné očakávania (nájsť investora, prefinancovať projekt, predať projekt), odovzdáme vám vypracovaný Projektový prospekt vášho projektu, ktorý môžete použiť pre vaše individuálne aktivity.

 

Aký je postup ak chcete objednať program?

Každý projekt, ktorý má klient záujem k nám umiestniť v rámci našich služieb Individuálneho programu,  je potrebné najskôr vyhodnotiť. Preverenie projektu nám ako aj klientovi poskytne reálny obraz o jeho uskutočniteľnosti a očakávaniach. Jedná sa o službu Diagnostika projektu v rámci ktorej v prípade úspešnej diagnostiky získate od nás konkrétnu ponuku pre individuálne zastupovanie.

 

Porovnanie súkromnej inzercie a nášho individuálneho programu

Samostatná inzercia

• Klient si zastrešuje celý proces sám a na vlastné riziko
• Znenie inzerátu je častokrát nedostatočné
• Podklady "Biznis plán" klienta v drvivej väčšine prípadov nevyhovuje požiadavkám záujemcov / investorov, t.j. zdĺhavé rokovania a komunikácie
• Ponuka klienta neobsahuje pútavé obrázky a dôležité prílohy k inzerátu
• Klient odhaľuje svoju identitu a mnoho krát nedokáže správne identifikovať, ktoré údaje je vhodné oznámiť potenciálnym záujemcom
• Zvýšené náklady spojené so schôdzami, cestovaním a obchodnými stretnutiami, často krát zbytočnými
• Zvýšené náklady na propagáciu inzerátu
• Nesprávne a nedostatočné ošetrené vstupy do spoločného podnikania
• Vysoké riziko, že sa stanete obeťou podvodu

Individuálne služby

 

i4cimgpsh orig

Máte záujem o Diagnostiku projektu?

FAKTY

0
Váš projekt mesačne uvidí
0
Investorov
0
Biznis rokovaní

Our Partners

Máte záujem o diagnostiku projektu?

Kontakt

icon  kontakt@hladaminvestora.sk
icon     0903 023 885
  0908 655 529
Pondelok -  Piatok: 9:00 - 15:00

CookiesAccept

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Rozumiem