Overenie mobilného čísla je možné zaslať do týchto krajín:

Belgicko
Bosna a Herzegovina
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Lichtenštajnsko
Litva
Lotyšsko
Luxemburg
Maďarsko
Malta
Monaco
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Srbsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Ukrajina
Veľká Británia