Zdroj: Image courtesy of steafpong at FreeDigitalPhotos.net


Miléniová generácia, nazývaná aj „generácia Y“ je skupina mladých ľudí narodených vo veku od 18 do 35 rokov. V súčasnosti sú ekonomicky aktívni, požadujú vyššiu životnú úroveň a chcú naplno využiť všetky možnosti, ktoré im život ponúka. Výnimkou nie je ani investovanie.  

Prieskumy dokázali, že najmladšia a zároveň najväčšia generácia investorov najviac pri investovaní dôveruje indexovým fondom (ETF), ktoré v súčasnosti zažívajú veľký boom. Investovanie do tohto investičného nástroja prináša hneď niekoľko výhod, medzi ktoré patrí vysoká likvidita, nízke náklady na správu či daňové oslobodenie pri splnení osobitných podmienok. Prostredníctvom jedného ETF navyše investor drží diverzifikované portfólio spoločností, ktoré pôsobia v rozličných odvetviach či regiónoch. Až 36 % investícii mladých ľudí smeruje práve do ETF.

Podiel staršej generácie investorov na trhu indexových fondov je pritom o 13 % nižší. Viac ako dve tretiny mladých ľudí navyše plánuje svoje investície do pasívne riadených fondov v nasledujúcom období zvýšiť.

Záujem mladých ľudí o investovanie si všimli taktiež indexové fondy. V posledných rokoch na trhu pribudli viaceré indexové fondy, ktoré sú priamo zamerané na „generáciu Y“ a investujú do oblastí, ktoré im sú najbližšie – sociálne siete, technológie, lifestyle či módne značky. Investovanie do jedného indexového fondu tak investorom umožňuje participáciu na vývoji akcií napr. Facebooku, Googlu či Applu. To mladým investorom, ktorí preferujú skôr obchodovanie prostredníctvom chytrého telefónu pred osobným stretnutím s finančným poradcom vyhovuje.