Zdroj: Statue of Mahatma Gandhi sitting and reading a book in the Ariana park at 123rf.com

Mahátmá Gándhí nebol len veľký indický vodca, bola to hlavne svetová ikona. Síce zo začiatku nepredstavoval pozíciu autority, dokázal v roku 1947 oslobodiť krajinu z britskej nadvlády za pomoci nezvyčajnej metódy, tzv. mierového protestu. Vďaka svojim majstrovským kúskom je vnímaný ako skutočný marketér svojej doby. Podobným spôsobom, ako to robil Mahátmá dnes hľadajú podnikatelia na celom svete spôsoby a cesty ako nájsť zaujímavý a pútavý príbeh pre svoj biznis.

Základné štyri lekcie, ktoré by sa mali učiť vodcovia od Mahátmá Gándhí:

 
1. Inovácie a budovanie tímu

Ak potreboval Gándhí vyhlásiť správu do sveta, potreboval to spraviť spôsobom, ktorým si získal svetovú pozornosť. Podnikatelia takto potrebujú vystúpiť z davu, predať svoju značku a potom svoj produkt. Musia byť kreatívni. Keď Veľká Británia ovládla Indiu, zaviedla zdanenie soli. Tento spôsobil, že ľudia v Indii prestali hromadiť a predávať soľ napriek tomu, že soľ bola významným prvkom indickej kuchyne. Indovia museli kupovať soľ od Veľkej Británie, ktorá nie len že kontrolovala výrobu a predaj, ale aj poberala daň zo soli. Najviac tým trpeli chudobní ľudia. Gándhí sa rozhodol zorganizovať náboženský pochod ako akt civilnej neposlušnosti od mesta Ahmedabad po pobrežie Arabského more, približne 240 míľ. Počas pochodu bol Gándhí zatknutý a ním ďalších 60 tisíc ľudí. Gándhího obetavosť a nedobytná odhodlanosť dosiahla pre Indiu nezávislosť a oslovila milióny ľudí po celom svete. Tento vodca dokázal vybudovať lojálny tím okolo seba a ovplyvniť 300 miliónov ľudí v celej Indii. Podnikatelia by boli šťastní mať taký obrovský dosah na svojich klientov. Preto si berte príklad, nasledujte svoju odvahu a vnútornú túžbu a nedovoľte sa odradiť od dosiahnutia svojho úspechu.

2. Dobrá spoločnosť

Gándhí veril v celoživotné učenie a v správnych ľudí pri sebe aby mu vedeli vždy poradiť. Takže mentori a pozitívne naladení rovnocenní kolegovia sú vždy dôležití. Pre podnikateľov, ktorí nie sú súčasťou veľkých organizačných štruktúr je mimoriadne dôležité mať správnych ľudí, ktorí pozerajú a počúvajú za nich.

 
3. Integrita

Jedného dňa prišla matka neznámeho chlapca za Gándhím a veľmi ho prosila, aby sa prihovoril jej synovi a inšpiroval ho k tomu, že už nebude jesť cukor, lebo mu škodí. Gándhí bol chlapcov idol, preto aj matka prišla práve za ním. Gándhí sa pozrel ma matku a povedal jej „príď aj so synom o dva týždne“. Keď sa matka vrátila aj so synom o dva týždne, Gándhí prehovoril na syna. „Chlapče, mal by si prestať jesť cukor a sladké jedlá, lebo to škodí tvojmu zdraviu“. Matka na neskôr opýtala, prečo práve dva týždne. Gándhí sa usmial a odpovedal. „Matka, pred dvoma týždňami som tiež ešte jedol cukor“. Gándhí veril tak veľmi v integritu, že by nedokázal čokoľvek radiť iným, kým by to sám nespĺňal. Ako by mohol byť podnikateľ úspešný, ak by sám nebol nositeľom hodnôt, ktoré vkladá do svojho podniku a očakáva ich od svojho okolia. Vodca je vzorom pre ostatných a nastavuje štandardy, ktoré by mali byť dodržané.

4. Komunikácia

India je krajina s desiatkami štátov. Populácia Indie používa niekoľko stoviek materských jazykov. Aby dokázal Gándhí osloviť celú krajinu, aby doručil svoje posolstvo do každej dediny, mesta, ulice, či domu potreboval nájsť efektívny spôsob komunikácie. Spôsob, ktorý použil boli regionálne noviny vydávané v lokálnych jazykoch. Doručovaním svojich správ k jednoduchým ľuďom, formoval tak neskutočnú masu národa, čo bol skutočný majstrovský kúsok.

V biznise môže byť podnikateľ akokoľvek talentovaný, mať veľké vízie, plány a dokonalý produkt, ale pokiaľ sa ľudia o ňom alebo o nich nedozvedia, je ťažké očakávať väčší progres v biznise. Aby sa správa dostala na cieľový trh, vyžaduje to dobre premyslený postup a plánovanie. Podobne ako to robil Gándhí, keď svoje odkazy komunikoval správnym ľuďom správnym spôsobom.