Zdroj: Micromanaging word breaking apart on chain links to illustrate stopping bad management techniques of over observation and meddling in detail work at 123rf.com

1. Vytvorte procesy (pre nábor zamestnancov, produkciu, distribúciu, služby zákazníkom a pod.). Napíšte ich a zdieľajte kolegom a zamestnancom. Táto činnosť je časovo náročná a možno nie až tak zaujímavá, ale časom začne prinášať svoje ovocie. Ak si toto ako majiteľ neuvedomíte včas, môže nastať situácia, že sa stanete zamestnancom vo vlastnej firme a vaše podnikanie nebude mať dlhú životnosť.

2. Skúšajte nové technológie. V dnešnej dobe hrajú technológie mimoriadnu úlohu v úspešnosti a hlavne efektivite podnikania oproti minulosti. Hľadajte vhodnú technológiu, ktorú vám umožní držať krok so svojimi zamestnancami a celkovo spoločnosťou. Existuje množstvo efektívnych nástrojov na komunikáciu, organizáciu, plánovanie, reporty a pod. Dajte si na to čas, vyskúšate trial verzie a vyberte, čo najviac vyhovuje vašej spoločnosti.

3. Vytvorte zo zamestnancov partnerov. Všetko je to o myslení ľudí a ich rozhodovaní. Ak vytvoríte vo svojej firme priestor pre ďalších majiteľov, môže to byť dobrý stimul pre ďalší rozvoj spoločnosti. Nemusíte sa strachovať o zlé rozhodnutia svojich zamestnancov, ich pohľad na firmu sa zásadne zmení.