Zdroj: Double exposure of young businessman at 123rtf.com

Úspešní ľudia sú úspešní preto, lebo sa nachádzajú tam, kde sa nachádzajú aj vďaka svojim zvykom. Všetky ľudské návyky určujú 95% správania človeka. Všetko, čím ste teraz a čím niekedy budete je určené kvalitou zvykov, ktoré si formujete. Vytváraním si dobrých zvykov a následným správaním sa podľa nich je cesta k úspechu a prosperujúcemu životu.

1. Orientácia na cieľ

Úspešní ľudia vedia presne čo chcú, majú to napísané, presne naplánované a základné ciele si revidujú voči svojej práci takmer denne.

2. Orientácia na výsledok

Úspešní ľudia sa neustále snažia učiť a zdokonaľovať v nových veciach. Efektívne využívajú čas, majú stanovené priority na to čo robia a svoju koncentráciu zameriavajú na najpodstatnejšie veci.

3. Orientácia na aktivitu

Úspešní ľudia sa vedia vysporiadať s potrebnými úlohami a hlavne ich dokončiť rýchlo. Čokoľvek, čo robia, robia v rýchlom tempe a to je jedným zo základov ich úspechu. Vedia prekonať prokrastináciu, odsunúť strach a 100% sa zamerať na dosiahnutie najdôležitejších cieľov.

4. Orientácia na ľudí

Väčšina úspešných ľudí má dobré vzťahy s ľuďmi. Je to spôsob ako sa kultivovať v rámci vlastností ako trpezlivosť, láskavosť, súcit a porozumenie. Všeobecne všetka radosť vyplýva z toho, ak dobre dokáže človek vychádzať so svojím okolím.

5. Zdravá životospráva

Zdravie je najdôležitejšia vec, ktorú človek môže mať a to si dobre uvedomujú aj úspešní ľudia. Veľmi často si kontrolujú svoje stravovacie návyky, pravidelne cvičia a dávajú dôraz na pravidelný odpočinok a rekreáciu.

6. Poctivosť

Úspešní ľudia sú spravidla objektívni k sebe a svojmu okoliu. Jasne si stanovujú svoje hodnoty, vytvárajú vízie o sebe samých a žijú život podľa svojich ideálov. Poctivý postoj je kritický pre úspešné vytvorenie ostatných dobrých zvykov.

7. Sebadisciplína

Siedmy zvyk sebadisciplína garantuje všetky ostatné zvyky. Sebadisciplína ide ruka v ruke s úspechom v každej oblasti života.