Zdroj: https://unsplash.com, autor fotografie: rawpixel

Peer-to-Peer pôžičky

Peer-to-Peer pôžička je finančný mechanizmus založený na báze kolektívneho požičiavania. Jedná sa o úvery od investorov, ktorí ich vedia poskytnúť majiteľom projektov, ktorí tvoria dopyt po peniazoch, pričom jeden investor požičiava peniaze naraz niekoľkým majiteľom projektov, alebo inak dlžníkom. Nastáva tak diverzifikácia rizika nesplatenia úveru alebo jeho časti niektorým z dlžníkov. Nejedná sa o vzťah medzi jedným investorom a jedným dlžníkom, ale o vzťah medzi jedným investorom a dlžníkmi, ktorých môže byť viac. Používa sa tu niekedy aj pojem kolektívne investovanie a požičiavanie.

Takéto investovanie a požičiavanie prebieha online na internete a nemusí byť zastrešené žiadnou finančnou inštitúciou. Existuje tu sprostredkovateľ, ktorý pomocou online platformy zabezpečuje sprostredkovanie ponuky investorov a požiadavky dlžníkov.

Sprostredkovateľ si nárokuje na províziu v percentách z každej zrealizovanej pôžičky. Investor získa vyššie zhodnotenie svojej investície ako bežnými bankovými produktami a dlžník získa dostupnejší, alebo lacnejší úver ako ponúkajú banky.