Zdroj: unsplash.com

Máte vynikajúci podnikateľský nápad, avšak na jeho rozbeh alebo chod potrebujete nemalé peniaze. Oslovili ste preto investora a ten vám potvrdil stretnutie. Zatiaľ ste však iba na začiatku cesty k vášmu úspechu. Pripravte si váš projekt do najmenších detailov, aby vás nič neprekvapilo a investor vám odklepol želanú investíciu alebo technologickú pomoc.

Alfou a omegou každého podnikateľa je Podnikateľský plán (dokument), v ktorom zodpoviete základné otázky týkajúce sa vášho projektu. V čom je projekt inovatívny? Aké potreby bude uspokojovať? Aká je jeho pridaná hodnota? Kto je váš zákazník? Aké trhy chcete osloviť? V čom sa odlišujete od konkurencie? Aké máte finančné zdroje? Aký je váš marketingový plán? Okrem podnikateľského plánu vám však nesmie chýbať prezentácia pre investora, ktorá by mala byť stručná a výstižná.

„V modernom svete biznisu je zbytočné byť kreatívny a originálny, pokiaľ to neviete predať. Nemôžete čakať od šéfov, že rozpoznajú dobrý nápad, pokiaľ im nebude prezentovaný výborným obchodníkom,“ tvrdí reklamný agent David M. Olivy.

8 bodov, ktoré zaujímajú investora

Prípravu na stretnutie s budúcim investorom by ste nemali podceniť. Samotný nápad vám nezachráni vašu nepripravenosť. Investor je tu pre vás, aby vám poskytol financie, špičkové technológie, patenty alebo cenné kontakty. Pripravenosťou mu dávate najavo vašu angažovanosť na projekte, osobnostné predpoklady a odbornú pripravenosť. Pred stretnutím s investorom nezabudnite na detaily, ktoré by ho mohli zaujímať.

1. Administratívne údaje Pripravte si názov projektu, webovú stránku, logo, poprípade názov ochrannej známky. Nezabudnite uviesť, či už máte otvorenú živnosť alebo ste si založili obchodnú spoločnosť (sro. alebo as.) pre potreby projektu.

2. Podnikateľský plán Veľmi dôležité pri stretnutí s investorom je uviesť, v akom štádiu sa nachádza váš projekt. Špecifikujte, v akej fáze v rámci podnikateľského plánu sa váš projekt aktuálne nachádza a aké nasledujúce aktivity sú pripravené na realizáciu (projektová Road mapa).

3. Potreby Do projektu ste pravdepodobne vložili vlastné know-how a financie. Pracujete na ňom sám alebo zo svojimi spoločníkmi, avšak finálna verzia vášho projektu je závislá na ďalšom rozvoji. Uveďte presne, čo vám chýba k spusteniu projektu, resp. jeho naštartovaniu alebo expanzií. Je to kúpa strojov, materiálu alebo prenájom väčších priestorov?

4. Odbornosť Investorov taktiež zaujíma, aké máte skúsenosti v odbore vášho projektu. Študovali ste podobnú tematiku? Pracovali ste na podobnom projekte? Investori väčšinou žiadajú 100 percentné nasadenie v projekte a teda žiadne ďalšie pracovné aktivity.

5. Analýza SWOT Analýza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je jeden z nástrojov strategického plánovania. Identifikuje silné a slabé stránky, príležitosti alebo hrozby spojené s projektom. Investor sa vás môže pýtať aj na tieto body. Musíte mať dokonalý prehľad, aký je váš projekt v porovnaní s konkurenciou.

6. Distribúcia Máte už naplánované distribučné kanály? Kto bude zabezpečovať distribúciu produktu? Externá spoločnosť alebo si ju budete riešiť po vlastnej osi?

7. Investícia Pred oslovením investora by ste mali vedieť presnú čiastku, ktorú od neho požadujete. Ak ste oslovili viacero investorov, mali by byť o tom informovaní. Pripravte si aj predpokladaný harmonogram návratnosti investície a vlastnícky podiel pre každého zúčastneného na projekte. Mali by ste si presne stanoviť, na čo a v akých čiastkach bude použitá finančná investícia. Na investora môžete mať aj ďalšie požiadavky ohľadom právnych záležitostí alebo marketingu.

8. Ekonomické výsledky Okrem návratnosti investície bude investora zaujímať aj predpokladaný rast zisku. Pripravte si preto aj ekonomické ukazovatele. Zdôvodniť by ste mali vedieť pokračujúci trend alebo očakávané posilnenie dynamiky medziročného nárastu.

Ponúknite svoj projekt investorom

Ak ste dokonale pripravený na stretnutie s investorom, podajte si inzerát na portáli HľadámInvestora.sk, ktorý sa špecializuje na biznis inzerciu. Je to miestom pre projekty a investorov a počas 6 rokov už zverejnili a pomohli takmer 8000 projektom. Investori z rôznych oblastí, lokalít a s rôznou výškou kapitálu, sa o vašom projekte dozvedia prostredníctvom inzerátu.