Zdroj: Pixaba

Tak ako podnikateľ sa rozhoduje, či do podnikania prizve investora alebo nie, tak aj investor má svoje rozhodovacie kritéria, ktoré musí spĺňať start-upový projekt, aby získal financie na ďalší rozvoj. Peňazí na financovanie je dosť, ale životaschopných projektov na financovanie menej.

Investorov nezaujme každý start-up. Rozhodujú sa na základe mixu medzi produktom, zakladateľom, tímom a akciou. Jednému investorovi stačí pár minút rozhovoru s majiteľom spoločnosti, druhý potrebuje na rozhodovanie pár stretnutí. Investori však už na základe svojich predchádzajúcich skúsenosti vedia odhadnúť osobnosť zakladateľa, jeho nadšenie pre projekt, víziu a podľa zloženia tímu predpovedať smerovanie start-upu.

Aké vlastnosti by mal mať zakladateľ start-upu alebo členovia jeho tímu? Investor Jaroslav Trojan sa pre Klubinvestoru.com vyjadril veľmi trefne. Mal by to byť človek alebo skupina ľudí, ktorí vedia niečo naprogramovať (hacker), dodajú produktu oblek (hipster) a jeho CEO dokáže produkt predať a viesť tím (hustler). Tri H v jednom: hacker, hipster a hustler.

Viacerí domáci a svetoví investori sa zhodujú na tom, že o úspechu start-upu nerozhoduje iba typ produktu alebo služby, osobnosť zakladateľa a zloženie jeho tímu, ale aj ale aj šťastie a miera zapojenia investora do projektu. Každý projekt potrebuje usmernenie od skúseného človeka a investora, ktorý mu v čase rozhodovacieho procesu dokáže ponúknuť skúsenú radu.

Podľa týchto kritérií sa rozhoduje investor, či vstúpi do projektu:

Produkt

1. Produkt alebo služba pomáha ľuďom. Rieši skutočný problém alebo vypĺňa nedostatok na trhu.

2. Má vysokú pridanú hodnotu a je originálny.

3. Je to produkt, ktorí dobije trh a má na ňom uplatnenie.

Zakladateľ

4. Zakladateľ start-upu je zapálený pre svoju myšlienku. Je to osoba, ktorá dokáže okolo seba vybudovať správny tím ľudí.

5. Zakladateľ musí byť osoba, ktorá je odolná voči stretu, má vizionárske vlastnosti, koncepčné myslenie a vynikajúco zvládnutí tímový manažment.

6. Podnikateľ je pripravený na stretnutie s investorom. Jeho prezentácia je výstižná, jednoduchá a disponuje reálnymi číslami a grafmi. Presne vie, koľko peňazí potrebuje a čo spraví s investíciou.

7. Nechýba mu zdravé sebavedomie a pokora.

Tím

8. Tím, ktorí tvoria start-up musia vedieť reagovať na kritiku a mať nastavené myslenie na neustále zdokonaľovanie sa.

9. Dôležité je, ak za projektom stojí silný tím ľudí z daného odvetvia, ktorým nechýba odvaha ísť s kožou na trh a znášať riziko.

10. Tím má správnu motiváciu.

Akcia

11. Zakladateľ start-upu a jeho tím musia preukázať dôkaz fungovania nápadu. Priniesť na stretnutie s investorom prvé čísla, informácie od zákazníkov alebo fakty, že ľudia majú o produkt záujem.