Zdroj: Pixabay

Základom úspechu pri podnikaní je často správne načasovanie. Byť správny čas na správnom mieste zohráva veľkú úlohu. Časť úspechu však tvorí aj príprava pred samotných načasovaním s hľadaním investora. Nezabudnite preto na vytvorenie podnikateľského plánu a prezentácie.

Každý z približne 30-tich podnikateľských plánov, ktoré boli predstavené investorom, je jeden jediný úspešný. Vo viacerých prípadoch nemali start-upisti kvalitne spracovaný podnikateľský plán a dobre pripravenú prezentáciu. Problémom bolo aj nesprávne načasovanie komunikácie s investorom. Pýtate sa teda, kedy je vhodný čas na oslovenie investora?

„Správny čas na oslovenie investora je vtedy, keď s jeho pomocou dokážete rozbehnúť váš biznis rýchlejšie, ako sami.“

Pri akomkoľvek podnikaní je veľmi dôležitá dôvera. Ľudia a investori vám musia veriť a vy ich musíte presvedčiť o tom, že práve ten váš nápad stojí za to, aby podnikateľ, anjelský investor alebo skupina investorov vložili peniaze do vášho startupu. Pred oslovením investora preto venujte dôkladnej príprave podnikateľského plánu a prezentácií.

Prezentácia a podnikateľský plán

Podnikateľský plán by mal na rozdiel od prezentácie obsahovať detailnejší opis každej jednej položky. Naopak, prezentácia by mala byť stručná a výstižná, aby dokázala zaujať potenciálneho investora a nadchnúť ho na prvý dojem.

Prezentácia

1. Aký je váš produkt alebo služba? Aký spoločenský problém rieši? Aká je jeho pridaná hodnota?

2. Na akom trhu sa predáva váš produkt? Aký je súlad medzi produktom a trhom?

3. Kto je vaša konkurencia? V čom sa od nej odlišujete?

4. Aká je výška financií, ktorú očakávate od investora? Na čo budú peniaze použité?

5. Koľko ľudí a akí ľudia tvoria váš tím?

Podnikateľský plán

1. body 1 + 5 z prezentácie

2. V akej fáze podnikania sa nachádza váš produkt a služba?

3. Kto je váš zákazník?

4. Aký máte  marketingový plán?

5. Aké máte finančné zdroje?

Kde hľadať investora?

Keď už máte pripravení podnikateľský plán a prezentáciu, je načase, aby ste začali hľadať investora pre vaše podnikanie a dávali o sebe vedieť, že existujete. Sledujte preto dianie vo vašom meste a najlepšie urobíte, ak si kúpite lístok na jedno z najbližšie plánovaných podujatí.

Kam sa teda môžete vybrať? Na konferencie, prednášky, startup súťaže, prezentácie nových produktov alebo značiek. Sledujte taktiež podnikateľov a anjelských investorov na LinkedIn. Na tejto sociálnej sieti sa dozviete, pri akej najbližšej príležitosti môžete investora stretnúť.

Zoznam organizácií a podujatí, kde nájdete investorov

1. Klub podnikateľských anjelov Slovenska

2. HN konferencie

3. In Form Slovakia

4. Connect Coworking

5. ShowIT konferencia

6. FUTURE IT konferencia

7. CodeCon konferencia

8. IT GALA