Zdroj: Pixabay

Pustiť sa do vyjednávania s investorom je ako pripraviť sa na pohovor do spoločnosti Google. Na prvý pohľad máte pocit, že ho poznáte, ale ak sa s ním chcete baviť hĺbky, potrebujete sa na komunikáciu a vyjednávanie pripraviť. Od tohto momentu závisí budúcnosť vašej firmy. Investor vám však na rozdiel od Google predostrie iba jednu možnosť. Preto majte pred vstupom investora do firmy celú situáciu pod kontrolou.

Vstup investora do firmy pre vás možno predstavuje veľkú zmenu, ale uvedomujete si, že bez neho nemáte šancu narásť takou rýchlosťou, akou by ste si predstavovali. Pri ohodnotení vašej firmy však nezabúdajte na jedno. Kým vy sa pozeráte, akú aktuálnu hodnotu má váš projekt, investora zaujíma budúca hodnota firmy a podľa toho zvažuje výšku investície.

1. Predprípravná fáza

Na začiatku máte víziu, nápad, ktorý nikto pred vami nezrealizoval, alebo sa chystáte produkt pretransformovať a vylepšiť ho. Pridať mu pridanú hodnotu a nazvať ho vašim dielom. Máte pripravený podnikateľský plán, prezentáciu a zanalyzovaný trh, aj konkurenciu. Chýba vám už iba vybrať vhodného investora a dohodnúť sa na podmienkach spolupráce, ktoré budú vyhovovať vám aj investorovi.

2. Výber investora s rovnakým zameraním

Osloviť anjelského investora by ste mali podľa typu vášho projektu. Je rozumné, ak sa napríklad zaoberáte vývojom softvéru a oslovíte investora, ktorý podniká v rovnakom odvetví a rozumie danému biznisu. Okrem financií máte možnosť získať vynikajúceho tútora, ako aj jeho užitočné kontakty. Urobte si vlastný prieskum trhu a zistite čo najviac informácií o investorovi ešte predtým, než ho oslovíte.

3. Stretnutie s investorom

Investora budú zaujímať všetky detaily vášho biznisu. V akej fáze sa nachádza, akým nástrahám musíte čeliť pred začatím projektu a ak sa nenaplní ekonomický rast, akú máte pripravenú stratégiu. Investor sa bude zaujímať aj o peniaze, ktoré ste vložili do podnikania. Ak ste do projektu vložili vlastné úspory, dávate mu jasný signál o tom, že svojmu projektu veríte a môže mu veriť aj investor. Taktiež ho bude zaujímať váš biznis model, rizikovosť a návratnosť investície.

4. Predbežné vyjednávanie

Po viacerých stretnutiach s investorom a dohodnutí sa na podmienkach spolupráce je vhodné pripraviť si predbežnú dokumentáciu s jednotlivými požiadavkami a podmienkami spolupráce. Ak ste začínajúci start-up, využite služby právnika, finančného alebo účtovného poradcu. Pomôžu vám pripraviť zmluvnú dokumentáciu. V prípade, že žiadate o peniaze od investora už ako zabehnutá firma a generujete pozitívny cash flow, investor sa bude pýtať na interný audit. 

5. Ochrana nápadu pred investorom

Nápad pred investorom môžete ochrániť základným dokumentom, ktorým je dohoda o mlčanlivosti a stanovením si zmluvných pokút, v prípade porušenia dohody. Nápad, ani počítačový softvér nie je možné ochrániť patentom. Predmetom duševného vlastníctva môžu však byť napríklad vynálezy, technické riešenia a dizajny, tovary a služby, ktoré môžu mať označenie ochrannej známky. Ak si chcete byť istí, že vaša ochranná známka bude patriť výlučne vám, registrujte ju nie na spoločnosť, ale na vás ako fyzickú osobu. Firme ju potom sprístupnite prostredníctvom licenčnej zmluvy. Dohodnite sa aj na využívaní podmienok duševného vlastníctva s investorom.

6. Právne vzťahy s investorom

Pri vstupe investora do firmy sa investor stáva jej spoluvlastníkom a vy ako podnikateľ sa budete musieť deliť o budúce zisky. Okrem stanovenia podmienok duševného vlastníctva je dôležité dohodnúť si aj podmienky vloženia peňazí, systém ich vyplácania a časový horizont využitia. V zmluve môže byť napríklad stanovené, že ak sa v časovom horizonte nedosiahne stanovený cieľ, investor neuvoľní ďalšie finančné prostriedky.

Pri vstupe investora do firmy oslovte právnika, ktorý vám pomôže pripraviť zmluvnú dokumentáciu. Odborník vám môže pomôcť pripraviť aj alternatívy, ktoré budú prijateľné pre obidve strany. Uzatvorená môže byť dohoda medzi zakladateľmi, úprava v zakladateľských dokumentoch, zmluva o tichom spoločníkovi, zmluva o pôžičke a iný typy dokumentov alebo kombinácia viacerých foriem dohôd.

7. Pozícia podnikateľa a investora vo firme

Taktiež je potrebné dohodnúť si, kto bude zohrávať akú pozíciu vo firme. Pre start-upovú spoločnosť môže byť výhodné, ak konateľom bude osoba s nápadom a investor bude zriaďovateľom dozornej rady. Týmto spôsobom konateľ riadi spoločnosť podľa seba, avšak investor si zachováva určitú formu kontroly nad svojou vloženou investíciou vo forme dozornej rady.