Zdroj: Shutterstock.com

Za posledných desať rokov sme boli a stále ešte sme svedkami monumentálnej zmeny v spôsobe, akým používame naše financie. Príchod čipov a pin kódov, online nakupovanie či súčasný stále populárnejší trend bezkontaktných platieb, nám v mnohom napovedá o potenciálnom budúcom smerovaní v tejto oblasti.

Z bankového sektora nás stále častejšie bombardujú rôznymi prognózami svedčiacimi o tom, že pomaly odzvonilo hotovostným platbám aj samotným papierovým a kovovým peniazom. Štatistiky z uplynulých rokov uvedené smerovanie len potvrdzujú. Podľa niektorých z nich, už v roku 2006 tvorili hotovostné platby v obchodoch len 45-percentný podiel. V súčasnosti je to pritom už len slabých 25 %. Ďalšie štádium prinesie podľa zainteresovaných odborníkov nástup bezkontaktných platieb a platieb prostredníctvom smartfónov.

Už v súčasnosti si môžeme kúpiť čokoľvek v hodnote približne 30 eur, čo viac menej tvorí dennú spotrebu na jedného človeka, jediným mávnutím malej plastovej kartičky. Avšak, aj táto forma platby sa pomaly blíži k svojmu záveru, pričom je postupne nahrádzaná rôznymi novými bezkontaktnými formami platby. Google aj Apple už v súčasnosti ponúkajú aplikácie, do ktorých užívateľ zadá bankové detaily a jeho smartfón potom nahrádza bankovú kartu.