Zdroj:

Hľadať vhodného investora je pomerne náročný proces. Niekedy je to náročnejšie ako osloviť banku a požiadať ju o úver. Každý investor má svoju predstavu o investičných aktivitách a každý je aj inou osobnosťou.

Silným faktorom pre rozhodovanie investora o vhodnosti vášho projektu, či sa bude vôbec zapodievať vašim projektom alebo vami ste práve VY. Nejde vždy iba o peniaze ale musí zafungovať aj „osobnostná chémia“, či ste investorovi sympatický a zdáte sa mu schopný človek na realizáciu investičného zámeru. Preto je dôležité v inzerátoch uvádzať o sebe viac informácií, vaše skúsenosti, predchádzajúce projekty, kde presvedčíte investora, že ste schopný realizovať vypracovaný zámer.

Formy financovania z cudzieho rizikového kapitálu (private equity)

 • - Súkromný investor (anjel)
 • - Investičné kluby (viac investorov)
 • - Private equity fondy

Ostatné formy financovania projektov

 • - Príspevok na podnikanie z Úradu práce
 • - Granty, fondy a programy EÚ (eurofondy)
 • - Investičné stimuly (dotácie na nákup majetku, úľavy na dani z príjmu, príspevok na vytváranie pracovné príležitosti, prevod nehnuteľného majetku a podobne)
 • - Rôzne úvery a pôžičky z bánk
 • - Leasing, faktoring, forfaithing (prenájom, odkupovanie krátkodobých a dlhodobých pohľadávok)
 • - Mezaninové financovanie
 • - Pôžička z nebankovky
 • - Od kamarátov alebo rodiny