• Inzeráty s nekonkrétnym obsahom (nie je jasné o čo sa jedná),
   
 • Inzeráty s neúplnými kontaktnými údajmi na inzerenta. Každý inzerát musí obsahovať priamy telefonický kontakt a e-mail na inzerenta. Telefonické kontakty sú priebežne preverované a inzeráty s vymyslenými telefonickými kontaktmi nebudú zverejnené,
   
 • Duplicitné inzeráty (inzeráty s rovnakým obsahom),
   
 • Inzeráty písané v inom ako slovenskom jazyku. Pre zverejnenie inzerátu do inej krajiny (napr. do Českej republiky a iných) je potrebné si predplatiť službu,
   
 • Obsahujú v nadpise a texte názvy firiem, www stránok, resp. iné priame či nepriame kontakty, prostredníctvom ktorých by bolo možné nadviazať kontakt na inzerenta ak inzerent neuhradil službu zverejnenia kontaktných informácií (exkluzív inzerát),
   
 • Inzerát obsahuje viac projektov v jednom inzeráte,
   
 • Inzerát žiadajúci o individuálnu pomoc alebo potrebu, ktorá nesúvisí s podnikaním (športový sponzoring je povolený)