Prečo spolupracovať s HladamInvestora.sk

Prečo by som mal hľadanie investora a kapitálu zveriť HladamInvestora.sk?

Dôvodov je viacero.

  1. Umiestnenie ponuky na špecializované miesto, kde sa stretáva ponuka projektov a firiem s ponukou investorov je tým najcielenejším spôsobom.  Umiestňovanie ponúk na predaj firiem na všeobecné inzertné služby, môže niekomu zafungovať, ale vo všeobecnosti to je, ako keby ste chytali ryby v mŕtvom rybníku.
  2. Máme výbornú mesačnú návštevnosť a investujeme do jej rastu.
  3. Nové ponuky odoberá vyše 5300 (reálnych a platných) záujemcov o nové investičné príležitosti.
  4. Patrí nám popredná pozícia na trhu, história od roku 2010.
  5. Projekty prechádzajú naším základným preverením a zverejňujeme projekty, ktoré vyhodnotíme ako vysoko zaujímavé a potencionálne.
  6. Klientov zastupujeme. Šetríme čas a energiu majiteľovi projektu len pre vážnych a overených záujemcov.
  7. Získavate asistenciu a zvyšujete si šancu na úspech s našou podporou.
  8. Máme osobné kontakty s viacerými investormi. Je úplne iná situácia, keď ponúkneme váš projekt my (ako dôveryhodný partner investora), nakoľko investor získava väčšiu istotu a dôveru v projekt, ktorý prešiel naším preverením.
Prečo by som mal zaplatiť vopred za zverejnenie projektu?

Pretože musíme venovať vášmu projektu značné množstvo času, ešte predtým ako ho zverejníme a vyhodnotíme. Našou úlohou je pripraviť pre váš projekt čo najlepšiu ponuku, tak aby sme boli s najväčšou pravdepodobnosťou úspešní.

Náš čas, ktorý venujeme tejto náročnej činnosti si vážime a očakávame od záujemcov o naše služby, aby venovali rovnakú pozornosť a zodpovednosť aj voči nám a uvedomili si, že je potrebné zdieľať aspoň menšiu časť týchto nákladov. Ochota majiteľa projektu preniesť časť týchto nákladov aj na seba, hovorí pre nás podstatnú informáciu o serióznosti prístupu majiteľa projektu a jeho celkovej dôvere v úspešnosť svojho vlastného projektu.

Naším zmyslom je získať pre vás investora a kapitál do projektu (alebo úspešne predať) a vtedy sme odmenení províziou za úspešné spojenie. To je naším cieľom.

Zaplatenie úvodného zverejnenia, nie je pre nás cieľom, iba spolupodieľaním sa na časti nákladov, ktoré s tým súvisia. 

Prečo by som mal zaplatiť aj keď neviem či sa nájde nejaký investor alebo záujemca?

Celému nášmu úspechu predchádza veľmi veľa aktivít, parametrov a okolností, ktoré úspešnosť získania investora veľmi ovplyvňujú.

Napr. zisťovanie a overovanie projektových informácií, študovanie a analýza, komunikácia, konzultácie, vyhodnotenie vášho projektu.

Ďalšie činnosti ako príprava ponuky, jej zverejnenie, marketingové aktivity, komunikácia so záujemcami, stretávanie so záujemcami, preverovanie záujemcov a samotná prevádzka našej platformy sú jednoducho povedané platené služby a náklady, ktoré musíme zaplatiť aj vtedy, keď nie sme úspešní.

Poplatok za zverejnenie je z našej strany viac-menej chápaný, ako vážne to myslí klient so svojím projektom, či mu aj on verí, či je ochotný zaplatiť aspoň nejakú časť nákladov a investovať takto do svojho projektu.

Úhrada poplatku za zverejnenie je pre nás iba malou čiastočnou úhradou našich aktivít.

Akú mám istotu, že získam investora?

Podstatne vyššiu, ako keby ste si hľadal investora sám.

S najväčšou pravdepodobnosťou, ste už využil všetky možnosti (rodinu, priateľov, známych, banky, dotačné schémy) a obraciate sa na nás, lebo už neviete ako ďalej a kde hľadať investora a kapitál.

Očakávať od nás istotu, že vám nájdeme investora by bolo rozprávkou. Nezáleží to žiaľ iba od nás....

My sme nástroj a prostriedok ako môžeme prísť k cieľu. Ale záleží to prioritne od vás, vášho projektu a samotného záujemcu-investora, preto aj z tohto dôvodu vám nevieme garantovať 100% istotu.

Celé to stojí na vás (ako majiteľovi projektu ako ste pripravení) a na projekte ktorý ponúkate.

Ďalej je veľmi dôležité ako budete komunikovať so záujemcami, či budete dodržiavať termíny a plniť obsah dohôd, či prídete načas na stretnutie a budete pripravení. Aký dojem urobíte na investora, ako si "chemicky a osobnostne sadnete" a či sa vaša predstava spojí s predstavou investora.

O ktoré projekty nemáme záujem?

Nemáme záujem zastupovať nepripravené projekty o ktorých nemáme dostatok informácií a podkladov.

Taktiež nemáme záujem o projekty majiteľov, ktorí nemajú konkrétnu predstavu a neustále menia podmienky. Zmena podmienok je pre nás zmenou vo vyhodnotení projektu a vyhodnotení našej úspešnosti / neúspešnosti.

Môžeme povedať, že v prípade, že váš projekt nám dáva zmysel, sme to my, kto ako prvý investuje do vášho projektu svojim časom a nákladmi, ktoré investujeme do vášho projektu.