Založiť a riadiť startup sa dá prirovnať k jazde na horskej dráhe. Je ťažké nájsť investorov, nie to ešte ich presvedčiť, aby investovali do vášho projektu. Preto je dôležité, aby každý podnikateľ, alebo vlastník startupu/malej firmy urobil nevyhnutné úlohy, aby bol jeho projekt pripravený na investíciu.

Prirodzene, príprava záleží od veľkosti a zamerania daného projektu, no hoci je každý projekt iný, hlavné princípy ostávajú rovnaké. Tu je niekoľko spôsobov ako môžete svoj projekt pripraviť na vstup investora.

 

Má váš projekt vôbec potenciál?

Ešte predtým, než sa odhodláte osloviť investora, mali by ste si byť istý, že váš projekt má nejakú hodnotu. Investori sa najčastejšie zaujímajú o projekty, ktoré spĺňajú jednu z nasledujúcich požiadaviek.

 

Máte svetový, nielen lokálny potenciál

Investori sa zaujímajú predovšetkým o projekty, ktoré majú vysoký potenciál rastu. Miestne podniky ako pekárne, posilňovne alebo predajne sem nepatria. Minimálna požiadavka je podnikať aspoň na celoslovenskej úrovni.

Pokiaľ má projekt nadnárodný potenciál, môže dynamicky rásť v tržbách pri nižšej miere nákladov. Tak sa zabezpečí, že tržby dokážu uživiť nielen vás ako zakladateľa, ale aj zhodnotiť investíciu od investora. Výhodu preto majú IT projekty, ktoré sú z hľadiska rastu najdynamickejšie.

 

Riešite reálny, naliehavý problém

Z hľadiska naliehavosti existujú dva typy produktov/služieb:

1.tie, ktoré ľudia musia vlastniť (tieto sú zaujímavé),
2.tie, ktoré je pekné vlastniť (tieto veľmi nie).

Nie nadarmo sa hovorí, že najlepšie podnikanie je také, ktoré rieši reálne problémy. Ak máte teda projekt, ktorý rieši doposiaľ nevyriešený problém, alebo projekt, ktorý to dokáže robiť lepšie ako súčasné riešenia, ste vo výhode.

 

Máte za sebou reálne skúsenosti s podnikaním, alebo vedením projektu?

Typická predstava o úspešnom podnikateľovi je mladý človek, ktorý predčasne ukončil vysokú školu, aby rozbehol svoj projekt, alá SteveJobs alebo Bill Gates. Toto je však prípad jeden z milióna a navyše v USA. U nás investori skôr preferujú ľudí, ktorí si už niečím prešli a začínajú sa im objavovať šediny :) Inými slovami, sú to skúsení manažéri, alebo už dlhoroční podnikatelia a majú za sebou projekty, ktorými to môžu potvrdiť.

 

Určte zdroje vášho financovania

Vedieť komu budete prezentovať váš projekt a odkiaľ budú pochádzať zdroje vašej investície je základ prípravy. Napr. anjel investor je typicky majetnejší jednotlivec s podnikateľskými skúsenosťami a expertízou. Môže tak byť neuveriteľne užitočným zdrojom pre akéhokoľvek podnikateľa, ktorý dokáže prilákať jeho pozornosť (a investíciu).

Myslieť na to, aký investor poskytne financie, ako aj čo bude chcieť vidieť vo vašom podnikateľskom pláne a samotnom projekte vám pomôže vytvoriť váš PITCH DECK (dokument so stručnými a výstižnými informáciami o projekte) a získať nevyhnutné informácie na odprezentovanie potenciálu vášho projektu.

 

Definujte svoje hlavné činnosti

Ďalšia nevyhnutná príprava zahŕňa schopnosť vysvetliť investorovi detaily vašej podnikateľskej činnosti. Musíte vedieť odprezentovať ako jednotlivé časti podnikania fungujú a ako všetky zapadajú do seba a budú vytvárať funkčný, ziskový projekt.

Keďže väčšina startupov nezarába od začiatku žiadne, alebo len malé peniaze, je dôležité mať plán pre monetizáciu. Tú môžete použiť ako dôkaz, že ste seriózny ohľadom zisku a vedenia projektu k rastu. Poskytnutie detailov o tom, ako bude firma zarábať na každodennej báze dodá investorom pohodlnejší pocit z investovania.

 

Pripravte si kvalitné biznis a finančné podklady

Takmer každý investor bude chcieť poznať finančné detaily vášho projektu, ako aj celkový potenciál zisku. To znamená, že by ste sa mali uistiť, že poznáte svoje celkové KPI (kľúčové indikátory výkonu). Môže ísť o celkový obrat, ako aj predpokladaný rast na ďalšie roky a akékoľvek detaily, ktoré pomôžu investorovi pochopiť, ako môže benefitovať z investície do vášho projektu.

Budete taktiež potrebovať slušný plán pre splatenie investície. Ten bude závisieť od podmienok a spôsobu ako investor bude chcieť naspäť svoju investíciu. Väčšina investorov si berie podiel vo firme, čím získajú podiel na zisku. Ten môžu neskôr predať, akonáhle spoločnosť významne narástla.

 

Ukážte ako použijete peniaze

Pri príprave na investíciu je jedno z najdôležitejších uvážení spôsob, ako použijete peniaze investované do projektu. Cieľom každého startupu by malo byť po čase získanie silného a udržateľného rastu a investícia by tomu mohla pomôcť.

Rovnako ako obchodník na burze potrebuje vedieť čas obchodovania, ako vlastník startupu potrebujete vedieť presne kde a kedy bude investícia minutá na podnikanie a ako pomôže rastu. Môže napr. slúžiť na nákup nového vybavenia, alebo marketingovej kampane na prilákanie nových zákazníkov.

 

Príprava si vyžaduje čas a záväzok

Príprava na investíciu si vyžaduje veľa času a pozornosti, no úspešné získanie investície môže posunúť váš projekt smerom k rastu. Určite myslite na to, ako môžete predviesť svoj projekt v čo najlepšom a najzrozumiteľnejšom spôsobe ešte predtým, než ho odprezentujete. Nikdy neviete, možno pracujete na ďalšej TheNext Big Thing.