Každý projekt je na začiatku len brilantným nápadom na podnikanie. Od skromných začiatkov spoločnosť dokazuje svoju hodnotu pre zákazníkov, kedy stabilne rastie vďaka štedrosti rodiny, kamarátov a predovšetkým vlastných zdrojov zakladateľov. Ak na to skutočne má, naberie po čase stabilný rast a začína rozširovať svoje činnosti a má ambicióznejšie ciele. To otvára možnosti pre budúcu expanziu, ktorá zahŕňa finančný kapitál od investorov.

 

Existuje niekoľko typov financovania pre startupy, v závislosti od odvetvia, záujmu investorov atď. Ak ste niekedy počuli niečo o sériách financovania A, B a C, tieto výrazy označujú proces rastu projektu prostredníctvom investícii. V článku si vysvetlíme každé kolo investovania. Najprv však začnime s tým, ako vôbec financovanie funguje.


Ako funguje financovanie projektov

Ešte predtým, než zistíme ako financovanie projektu funguje, je dôležité identifikovať rôznych účastníkov. Po prvé, sú tu podnikatelia, ktorí dúfajú, že niekto zainvestuje do ich projektu. Ako sa spoločnosť stáva vyspelejšou, pokračuje cez jednotlivé kolá financovania. Pre spoločnosti je bežné začať s anjel investormi a pokračovať v kolách, resp. sériách A, B a C.

Na druhej strane sú potenciálni investori, ktorí dúfajú, že sa projektu bude dariť, pretože podporujú jeho myšlienku a veria v ciele biznisu. Hlavne však chcú z investície získať niečo naspäť. Z tohto dôvodu takmer všetci investori počas týchto kôl získavajú určitý podiel v spoločnosti. Ak spoločnosť rastie a dosahuje zisk, investorovi sa vráti jeho investícia spolu s osobným ziskom.

Ešte predtým, než financovanie začne, projekt musí podstúpiť ohodnotením. To závisí od viacerých faktorov, vrátane manažmentu, historických úspechov, veľkosti trhu alebo rizika. Jedna z kľúčových odlišností medzi jednotlivými kolami investícii je hodnota spoločnosti, ako aj vek a potenciál rastu. Výsledná hodnota pritiahne daný typ investorov, ktorí sa zapoja.

 

Pre-seed financovanie

Ranná fáza financovania novej spoločnosti prichádza tak skoro, že nie je všeobecne zahrnutá medzi kolami investovania. Známa ako „pre-seed“ financovanie, táto fáza typicky odkazuje na obdobie, kedy zakladatelia spoločnosti začínajú budovať svoju spoločnosť od začiatku.

Základnými investormi v tejto fáze sú samotní zakladatelia projektu, ako aj rodina, blízki priatelia a podporovatelia. V angličtine sa používa výraz 3F – family, friends&fools. V preklade rodina, priatelia a „blázni“. Posledná skupina sú všetci ľudia, ktorí veria vášmu projektu natoľko, že do vás investujú.

 

Seed investovanie

Seed financovanie je prvá oficiálna fáza vo financovaní. Typicky reprezentuje prvý oficiálny kapitál, ktorý projekt získa. Toto financovanie sa dá predstaviť ako zasadenie semienka stromu, ktoré pomôže v raste biznisu. Pri dostatočných tržbách a úspešnej stratégii, ako aj vytrvalosti a dedikovaniu investorov projekt eventuálne rastie do výšky ako strom.

Seed financovanie pomáha projektu financovať rozširovanie podnikania, ako napr. trhový prieskum alebo vývoj a testovanie nových produktov. Tento typ financovania má spoločnosti pomoc v určení toho, ako bude vyzerať finálny produkt a kto je cieľová skupina.

Existuje viacero potenciálnych investorov – zakladatelia, rodina, priatelia, startup inkubátory, investičné spoločnosti atď. Jeden z najdôležitejších typov investorov, ktorí sa podieľajú na investovaní je tzv. anjel investor.

 

Angel investor

Tento typ investora zvykne oceniť riskantnejšie projekty, ako startupy s krátkou históriou a očakáva podiel v spoločnosti výmenou za investíciu.

 

Kolá financovania projektov

Zatiaľ čo kolá financovania sa odlišujú v závislosti od spoločnosti, projekty väčšinou v tejto fáze získavajú kapitál v hodnote od 10-tisíc po 1 milióna eur. V tomto kole financovania má pritom väčšina spoločností hodnotu medzi 2 až 5 miliónmi eur.

 

Séria A

Akonáhle má projekt za sebou históriu a stal sa skutočnou spoločnosťou (ustálený počet zákazníkov, konzistentné tržby, alebo ďalšie kľúčové indikátory výkonu), môže požiadať o financovanie v Sérii A. V tomto kole je dôležité mať plán pre vývoj biznis modelu, ktorý bude dlhodobo generovať zisk.

Startupy majú častokrát riešenia, ktoré sú obľúbené medzi používateľmi, ale nevedia z nich vygenerovať príliš veľa zisku. Ide najmä o rôzne spoločnosti, ktoré ponúkajú základnú verziu produktu zadarmo, no nedarí sa im presvedčiť používateľov, aby si zaplatili prémiovú verziu s lepšími funkciami. Typicky jev Sérii A hodnota financovania v rozmedzí 2 až 15 miliónov eur.

V tomto kole investori nehľadajú len skvelé nápady, skôr skvelé spoločnosti so stratégiou, ktorá im pomôže stať sa dlhodobo úspešným podnikaním. Investori z tohto kola pochádzajú z tradičných investičných firiem. Taktiež je bežné, že sa investor zapája do riadiaceho procesu, kedy sa snaží usmerňovať spoločnosť a rozhodovať o strategických cieľoch.

 

Séria B

Toto kolo je celé o tom, aby sa biznis dostal na novú úroveň, ponad fázu, kedy sa len formuje jeho podnikanie. Investori pomáhajú startupom dostať sa sem cez zvyšujúci sa dosah na trhu. Spoločnosti v Sérii B majú veľkú a ustálenú zákaznícku bázu, pričom sú pripravené na úspech na celonárodnej úrovni.


V tejto fáze sa odhadovaný investovaný kapitál pohybuje na úrovni 7 až 10 miliónov eur, pričom spoločnosti bývajú ohodnotené na 30 až 60 miliónov eur.

 

Séria C

Spoločnosti, ktoré sa dostali do tohto kola sú už sami o sebe úspešné. Tieto spoločnosti hľadajú dodatočné financovanie za účelom pomôcť vyvinúť nové produkty, expandovať na nové a medzinárodné trhy, alebo dokonca kúpiť nové spoločnosti. V tomto kole investori očakávajú dvojnásobný návrat svojej investície.

Séria C sa sústredí na vývoj spoločnosti na všetkých úrovniach, kedy rastie čo najrýchlejšie a najefektívnejšie ako je to len možné.


Medzi investorov patria hedgefundy, investičné banky alebo súkromné equity firmy. Očakávajú, že potom čo položia na stôl peniaze, dostanú naspäť signifikantnú návratnosť. Spoločnosti v tejto fáze majú hodnotu30 až 60 miliónov eur.

 

Najprv však treba začať s výsledkami

Projekt, ktorý si prejde všetkými kolami investovania, je v skutku unikátny. Môžeme povedať, že je ihla v kope sena. No každý projekt, ktorý si získa investíciu a dokáže ju splatiť naspäť, už niečo dosiahol. Na to, aby sa sem však dostal, si musí niečím prejsť a mať za sebou preukázateľné výsledky. A to už nedokáže hocikto.