Hľadať vhodného investora je pomerne náročný proces. Niekedy je to náročnejšie ako osloviť banku a požiadať ju o úver. Každý investor má svoju predstavu o investičných aktivitách a každý je aj inou osobnosťou.

Silným faktorom pre rozhodovanie investora o vhodnosti vášho projektu, či sa bude vôbec zapodievať vašim projektom alebo vami ste práve VY. Nejde vždy iba o peniaze ale musí zafungovať aj „osobnostná chémia“, či ste investorovi sympatický a zdáte sa mu schopný človek na realizáciu investičného zámeru. Preto je dôležité v inzerátoch uvádzať o sebe viac informácií, vaše skúsenosti, predchádzajúce projekty, kde presvedčíte investora, že ste schopný realizovať vypracovaný zámer.

Formy financovania z cudzieho rizikového kapitálu (private equity)

  • Súkromný investor (anjel)
  • Investičné kluby (viac investorov)
  • Private equity fondy

Ostatné formy financovania projektov