Predtým ako oslovíte investorov, nájdite si čas a pokúste si zodpovedať nasledovné otázky.

Príprava podkladov pre investora

 • Mám obavu prezradiť svoj podnikateľský nápad? Bude som mnou ochotný investor podpísať zmluvu o ochrane dôverných informácií?
  Tip: V priebehu úvodných rozhovorov s investorom na posúdenie investičného zámeru obvykle nie je nutnosť podpisovať zmluvu o ochrane dôverných informácií (Non Disclosure Agreement). Má sa jednať o úvodné predstavenie vášho zámeru v skrátenej forme (napr. Executive Summary dokument), kde vysvetlíte jeho podstatu. V prípade, že sa investor začne zaujímať viac o váš podnikateľský zámer a nadíde potreba sprístupnenia veľmi citlivých informácií (napr. prezradenie patentu) odporúčame, aby ste s investorom podpísali zmluvu o ochrane dôverných informácií.
 • Mám pripravené podklady pre investora, aby vedel zhodnotiť môj zámer? (napr. Summyry executive, biznis plán, prezentácia existujúcich výsledkov, SWOT analýza, marketingový plán, rozpočet projektu a iné dokumenty). Stiahnite si našu šablonu Summary Executive.
 • Dokážem investorovi predstaviť svoj projekt? Ukázať mu progres, ktorý som dosiahol? Koľko som už do projektu investoval?
 • Nepotrebujem niekoho kto mi pomôže s predstavením projektu investorovi?

Informácie o vás

 • Viem sa dostatočne odprezentovať investorovi ako človek, ktorý je schopný zrealizovať svoj projekt?
 • Viem preukázať investorovi svoje doterajšie úspechy, referencie?
 • Mám aj vlastný kapitál, ktorý plánujem použiť na rozvoj projektu?
 • Som ochotný prípadne zmeniť doterajší spôsob života a venovať sa novému projektu / podnikaniu? Mám dostatok času a energie byť podnikateľom?
 • Verím si, že dokážem úspešne manažovať nový projekt sám?
 • Som ochotný dostatočne dlho viesť úvodné rozhovory s potenciálnymi investormi?

Informácie o projekte

 • Aké je poslanie projektu
 • Aký mám cieľ? Čo chcem dosiahnuť so svojim projektom?
 • Aký produkt, službu chcem poskytovať
 • Aký problém chcem svojím projektom (produktom / službou) vyriešiť?
 • Aké potreby chcem uspokojiť?
 • Čím je / bude produkt alebo služba výnimočný?
 • Existuje nejaká špecifická potreba, ktorú produkt uspokojuje?
 • Aká je hlavná služba, aké sú doplnkové služby?

Kto je zákazník

 • Kto je cieľová skupina, odberateľ?
 • Ako si chcem udržať spokojných existujúcich zákazníkov?


Ponuka pre investora

 • Čo očakávam od investora? Mám jasnú predstavu?
 • Chcem, aby investor poskytol iba finančné prostriedky, alebo potrebujem aj jeho účasť na bežnom riadení firmy?
 • Akú výšku prostriedkov budem požadovať?
 • Ako využijem získané prostriedky?
 • Som ochotný investorovi ponúknuť podiel vo firme? V akej výške? Majoritný alebo minoritný podiel? Som ochotný brať do úvahy aj jeho názor a tolerovať ovládanie firmy touto osobou?