Každý investor môže mať individuálne predstavy o svojich investičných zámeroch. V podstate môžeme podmienky investorov rozdeliť do základných kritérií:


1) Kritérium oblasti investície
(reality, vývoj, IT, služby, obchod, internet,...)

Len máloktorý investor sa zaujíma o všetky oblasti biznisu. Väčšinou každý vyhľadáva perspektívne oblasti, ktoré pozná, prípadne sú pre neho veľmi príbuzné a vie si overiť hodnotu a perspektívy projektu. Samozrejme nájdu sa aj „machri“, ktorí nemajú problém zainvestovať do čohokoľvek. Nemajú problém si dať preveriť a ohodnotiť projekt, nech je zameraný na čokoľvek.

hladam investora zameranie

 


2) Lokalita investície

Niektorí investori majú záujem iba o investície v blízkosti svojho bydliska, napr. do 1 hodiny autom od bydliska. Chcú mať jednoducho všetko pod dohľadom, aby vedeli v správny čas zareagovať.

hladam investora lokalita

 


3) Stav projektu
(idea, funkčný prototyp, uvedený na trh,...)

Informácia v akom stave sa nachádza investičný projekt je veľmi dôležitou informáciou a môže veľmi pozitívne ovplyvniť rozhodovanie, najmä v prípade, ak viete niečo hmatateľné predložiť investorovi. Napríklad, čo ste už dosiahli, alebo aký progres ste zaznamenali. Myslite na to, že papier znesie všetko a aj napriek vašim veľmi pozitívnym zámerom to nemusí byť reálne zhodnotené. V drvivej väčšine majú realizátori projektov nasadené ružové okuliare a nevidia realitu – sú zaľúbení do vlastného projektu. Investori toto veľmi dobre vedia.

hladam investora stav

 


4) Výška požadovanej investície a forma

Kritériom pre investora je aj požadovaný objem, ak sa na neho necíti, ale verí projektu je možné spojiť viac investorov.

hladam investora financie

 


5) Typ výnosu
(podiel v spoločnosti, ročný výnos,...)

hladam investora typ vynosu