Začínate nový biznis a potrebujete pomoc pri rozbehu? Možno stojí za zváženie pouvažovať nad službami niektorého z podnikateľských inkubátorov.

 

Čo je podnikateľský inkubátor?

Poslaním podnikateľského inkubátora je podpora nových a začínajúcich podnikateľov v rannej (počiatočnej) fáze ich podnikania za účelom podpory ich inovatívnych myšlienok a produktov. Inkubátor je organizácia vytvorená práve na podporu a urýchlenie rastu a zvýšenia úspešnosti nových inovatívnych projektov.

Hlavným cieľom podnikateľských inkubátorov je poskytnúť začínajúcim podnikom tzv.  „inkubačnú dobu“ (do 3 rokov), počas ktorej sa firmy stanú finančne nezávislými, úspešnými a začnú postupne samostatne pôsobiť na obchodnom trhu. Podnikateľský inkubátor pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti, podporuje komercializáciu nových progresívnych technológií a posilňuje miestnu a národnú politiku. Prostredníctvom svojich interných a externých pracovníkov poskytuje manažérsku podporu v praxi pri kreovaní podnikov v ich počiatočnej fáze vývoja. Pomocou ich asistencie pomáha preklenúť tie najväčšie problémy začínajúcich podnikateľov. Zabezpečuje začínajúcim malým a stredným firmám výhodnejšie štartovacie podmienky (priestory a služby za nižšie ceny ako trhové a poradenstvá za symbolický poplatok).Hlavné služby poskytované prostredníctvom podnikateľského inkubátora:

 • Pomoc s plánovaním manažmentu a zlepšením financovania (poradenstvo v oblasti manažmentu spoločnosti, manažmentu technológií a inovácií, spracovanie podnikateľského a  finančného plánu, poradenstvo pri znižovaní nákladov, pri zakladaní spoločnosti, živnosti, poradenstvo pri fondoch z rizikového kapitálu, pri poskytovaní úveru, zhodnotenie firmy z finančno-ekonomického hľadiska).
 • Marketingová podpora a inštruktáž (navrhnutie marketingovej stratégie a marketingových nástrojov na podporu predaja, definovanie cieľovej skupiny odberateľov, tvorba reklamy na internetovej stránke, mediálne plánovanie reklamnej kampane, návrh obsahovej prezentácie na webovej stránke).
 • Možnosť používania administratívnych služieb, prístupu k vybaveniu (kopírovacie stroje, fax a iné), prenájom nebytových priestorov (využívanie skladov, výrobných a obchodných priestorov, konferenčných alebo prednáškových miestností).
 • Poskytovanie konzultačných, informačných služieb a poradenstva potrebných pre úspešné podnikanie (právne, finančné, účtovné a daňové poradenstvo, poradenstvo pri používaní fondov EÚ, sprostredkovanie dodávateľských a odbytových kontaktov, vypracovanie a manažment projektov, zapojenie do projektov, sponzoring).
 • Podpora pri prenikaní na európske trhy (organizovanie medzinárodných stretnutí s cieľom vytvoriť medzi spoločnosťami vzájomnú spoluprácu).

 

Pre koho je určený?

Inkubátor je určený najmä pre cieľové skupiny študentov a absolventov škôl, začínajúce firmy a podnikateľov. Rozhodujúcim faktorom je najmä inovatívny zámer. Každý projekt je posudzovaný zvyčajne samostatnou komisiou obsadenou prevádzkovateľom inkubátora.

 

Ktorý inkubátor si vybrať?

Podnikateľské inkubátory sa rozdeľujú podľa zámerov, ktoré chcú podporovať, resp. podľa regiónu. Kontakty na kompletný zoznam inkubátorov v SR nájdete nižšie.

 

Z čoho žije inkubátor?

Inkubátory na Slovensku žijú prevažne z dotácií a z prenájmu priestorov pre komerčné subjekty. Takto vzniká priestor pre poskytovanie výhodnejších podmienok pre začínajúcich podnikateľov.

 

Ako mi môže inkubátor pomôcť?

Vo všeobecnosti môžeme služby zhrnúť do týchto oblastí:

 • Pomoc s manažovaním a efektívnejším financovaním projektu
 • Marketingová podpora
 • Mentoring, ekonomické a účtovné služby, eventy, školenia
 • Podpora v prenikaní na zahraničné trhy
 • Možnosť využitia administratívnych služieb, prístup k vybaveniu (kancelária, rokovacia miestnosť, internet, telefón,...)
 • Poskytovanie konzultačných, informačných služieb

Aby bolo jasné: Tieto služby nie sú poskytované uchádzačom zadarmo, avšak sú podstatne cenovo výhodnejšie ako keby ste nevyužili služby podnikateľského inkubátora.

 

Kontakty na inkubátory v SR

Kompletný zoznam inkubátorov na Slovensku si môžete bezplatne stiahnúť po prihlásení.