Začínate nový biznis a potrebujete pomoc pri rozbehu? Možno stojí za zváženie pouvažovať nad službami niektorého z podnikateľských inkubátorov.

Čo je podnikateľský inkubátor?

Poslaním podnikateľského inkubátora je podpora nových a začínajúcich podnikateľov v rannej (počiatočnej) fáze ich podnikania za účelom podpory ich inovatívnych myšlienok a produktov. Inkubátor je organizácia vytvorená práve na podporu a urýchlenie rastu a zvýšenia úspešnosti nových inovatívnych projektov.

Pre koho je určený?

Inkubátor je určený najmä pre cieľové skupiny študentov a absolventov škôl, začínajúce firmy a podnikateľov. Rozhodujúcim faktorom je najmä inovatívny zámer. Každý projekt je posudzovaný zvyčajne samostatnou komisiou obsadenou prevádzkovateľom inkubátora.

Ktorý inkubátor si vybrať?

Podnikateľské inkubátory sa rozdeľujú podľa zámerov, ktoré chcú podporovať, resp. podľa regiónu. Kontakty na kompletný zoznam inkubátorov v SR nájdete nižšie.

Z čoho žije inkubátor?

Inkubátory na Slovensku žijú prevažne z dotácií a z prenájmu priestorov pre komerčné subjekty. Takto vzniká priestor pre poskytovanie výhodnejších podmienok pre začínajúcich podnikateľov.

Ako mi môže inkubátor pomôcť?

Vo všeobecnosti môžeme služby zhrnúť do týchto oblastí:

  • Pomoc s manažovaním a efektívnejším financovaním projektu
  • Marketingová podpora
  • Mentoring, ekonomické a účtovné služby, eventy, školenia
  • Podpora v prenikaní na zahraničné trhy
  • Možnosť využitia administratívnych služieb, prístup k vybaveniu (kancelária, rokovacia miestnosť, internet, telefón,...)
  • Poskytovanie konzultačných, informačných služieb

Aby bolo jasné: Tieto služby nie sú poskytované uchádzačom zadarmo, avšak sú podstatne cenovo výhodnejšie ako keby ste nevyužili služby podnikateľského inkubátora.

Kontakty na inkubátory v SR

Kompletný zoznam inkubátorov na Slovensku si môžete bezplatne stiahnúť po prihlásení.