Než reálne investora oslovíte, odporúčame vám si najskôr zosumarizovať informácie o vašom projekte. Položte si Otázky pre posúdenie vášho projektu.

V úvode netreba pripravovať žiadne ďalekosiahle biznis plány, postačia praktické súhrnné informácie, pomocou ktorých predstavíte svoj projekt a jeho význam. Ak sú pre posúdenie projektu dôležité exaktné čísla, určite si ich pripravte. Môže sa jednať o fixné a variabilné náklady, trhový podiel, rentabilitu, výnosnosť a podobne.

Ak ste nepripravený, investora odradíte

Myslite na to, že nepripravené informácie o vás, či vašom projekte investora akurát odradia. Pokiaľ ho váš projekt neosloví v prvých 3 minútach jeho záujmu, môžete sa rozlúčiť s jeho podporou. Preto je lepšie byť stručný a uvádzať relevantné informácie bez zbytočnej „omáčky“.

 

 

Čo potrebuje investor pre posúdenie projektu?

Predstavte význam a výnimočnosť projektu v krátkom dokumente (Executive Summary), v ktorom v krátkosti predstavíte o aký projekt sa jedná, aké rieši potreby, pre koho je určený a pod. Stiahnite si Summary executive šablonu.

Ak sa jedná už o existujúci projekt, ukážte progres jeho napredovania.

Uveďte, na čo sa použijú investované peniaze a čo sa má dosiahnúť vstupom investora.

Prezentujte investorovi, čo z toho bude mať.

V prípade, že zaujmete investora svojim projektom, pravdepodobne si vyžiada dodatočné informácie alebo bude rovno inicializovať osobné stretnutie, kde preberiete podrobnejšie vaše predstavy a calý váš projekt.

 

Kritériá investorov

Každý investor môže mať individuálne predstavy o svojich investičných zámeroch. V podstate môžeme podmienky investorov rozdeliť do základných kritérií:


1) Kritérium oblasti investície (reality, vývoj, IT, služby, obchod, internet,...)

Len máloktorý investor sa zaujíma o všetky oblasti biznisu. Väčšinou každý vyhľadáva perspektívne oblasti, ktoré pozná, prípadne sú pre neho veľmi príbuzné a vie si overiť hodnotu a perspektívy projektu. Samozrejme nájdu sa aj „machri“, ktorí nemajú problém zainvestovať do čohokoľvek. Nemajú problém si dať preveriť a ohodnotiť projekt, nech je zameraný na čokoľvek.

hladam investora zameranie


2) Lokalita investície

Niektorí investori majú záujem iba o investície v blízkosti svojho bydliska, napr. do 1 hodiny autom od bydliska. Chcú mať jednoducho všetko pod dohľadom, aby vedeli v správny čas zareagovať.

hladam investora lokalita


3) Stav projektu (idea, funkčný prototyp, uvedený na trh,...)

Informácia v akom stave sa nachádza investičný projekt je veľmi dôležitou informáciou a môže veľmi pozitívne ovplyvniť rozhodovanie, najmä v prípade, ak viete niečo hmatateľné predložiť investorovi. Napríklad, čo ste už dosiahli, alebo aký progres ste zaznamenali. Myslite na to, že papier znesie všetko a aj napriek vašim veľmi pozitívnym zámerom to nemusí byť reálne zhodnotené. V drvivej väčšine majú realizátori projektov nasadené ružové okuliare a nevidia realitu – sú zaľúbení do vlastného projektu. Investori toto veľmi dobre vedia.

hladam investora stav


4) Výška požadovanej investície a forma

Kritériom pre investora je aj požadovaný objem, ak sa na neho necíti, ale verí projektu je možné spojiť viac investorov.

hladam investora financie


5) Typ výnosu (podiel v spoločnosti, ročný výnos,...)

hladam investora typ vynosu