Než reálne investora oslovíte, odporúčame vám si najskôr zosumarizovať informácie o vašom projekte. Položte si Otázky pre posúdenie vášho projektu.

V úvode netreba pripravovať žiadne ďalekosiahle biznis plány, postačia praktické súhrnné informácie, pomocou ktorých predstavíte svoj projekt a jeho význam. Ak sú pre posúdenie projektu dôležité exaktné čísla, určite si ich pripravte. Môže sa jednať o fixné a variabilné náklady, trhový podiel, rentabilitu, výnosnosť a podobne.

Myslite na to, že nepripravené informácie o vás, či vašom projekte investora akurát odradia. Pokiaľ ho váš projekt neosloví v prvých 3 minútach jeho záujmu, môžete sa rozlúčiť s jeho podporou. Preto je lepšie byť stručný a uvádzať relevantné informácie bez zbytočnej „omáčky“.

 

 

Čo potrebuje investor pre posúdenie projektu?

  • Predstavte význam a výnimočnosť projektu v krátkom dokumente (Executive Summary), v ktorom v krátkosti predstavíte o aký projekt sa jedná, aké rieši potreby, pre koho je určený a pod. Stiahnite si Summary executive šablonu.
  • Ak sa jedná už o existujúci projekt, ukážte progres jeho napredovania.
  • Uveďte, na čo sa použijú investované peniaze a čo sa má dosiahnúť vstupom investora.
  • Prezentujte investorovi, čo z toho bude mať.

 

V prípade, že zaujmete investora svojim projektom, pravdepodobne si vyžiada dodatočné informácie alebo bude rovno inicializovať osobné stretnutie, kde preberiete podrobnejšie vaše predstavy a calý váš projekt.