Summary Executive jedokument so stručným zhrnutím celého projektu (biznis plánu), kde zhrniete o čo vlastne ide.  Tento dokument by sa mal v podstate nachádzať na posledných stranách biznis plánu, avšak časy sa zmenili a investori namiesto dlhého čítania preferujú predstavenie celého projektu stručným zhrnutím, tzv. „Summary Executive“ predtým ako sa rozhodnú zaoberať projektom detailnejšie.

 

Tento dokument sa stal základným materiálom na základe, ktorého sa investori rozhodujú či sa budú ďalej venovať projektu alebo nie.

 

Preto je veľmi dôležité mať excelentne spracovaný tento sumárny dokument, ktorý musí osloviť investora vo veľmi krátkom čase. Investor sa mu bude venovať  zhruba 5 minút, čas za ktorý si ho prečíta. Keď investora zaujmete, je veľký predpoklad, že prístupy k ďalším rokovaniam s vami.

 

Venujte príprave Summary Executive dokumentu dostatok pozornosti

Predtým ako zašlete Summary Executive investorovi, zodpovedajte si Otázky pre posúdenie vášho projektu.

Vzor Summary Executive si môžete stiahnuť tu po prihlásení (zobrazí sa na stiahutie po prihlásení).