Zdroj: Several silhouettes of businesspeople interacting office background at 123rtf.com

Spoznať správnych ľudí je jedna z najpodstatnejších vecí potrebných pre podnikanie. Začať podnikať môže začať samozrejme každý sám, ale je takmer nemožné úspešne napredovať vo všetkých aktivitách podniku bez pomoci správnych ľudí na správnom mieste.

Prečo sú niektorí ľudia dôležitý pre váš biznis:

  • Partnerstvo

Môžete spoznať ľudí, s ktorými začnete priamo podnikať, alebo spolupracovať v niektorých oblastiach podnikania, napr. ako v dodávateľsko - odberateľských.

  • Znalosti

Noví ľudia predstavujú aj nové znalosti. Stačí sa s nimi rozprávať a získate nové informácie, znalosti, alebo si spomeniete na myšlienku, ktorou ste sa zaoberali niekedy v minulosti.

  • Kontakty

Každý nový človek vo firme predstavuje potenciálne nový kontakt alebo kontakty na ďalších zaujímavých ľudí a zdroje pre firmu. Takáto sieť dáva väčší potenciál na dosiahnutie vyššie spomínaných výhod.

Na splnenie uvedených funkcií je potrebné získať do svojho okolia týchto 5 ľudí:

1. Mentor

Mentor je niekto, kto už dosiahol to o čo sa snažíte, má sieť kontaktov, má znalosti a skúsenosti a vie pomôcť s riešením množstva problémov.

2. Odborník na komunitu

Jeden zo spôsobov ako získať reputáciu na lokálnom trhu je mať v svojom okolí človeka s dobrou reputáciou v danej lokalite. Okrem vytvárania dobrého povedomia je takáto osobnosť dôležitá aj z hľadiska lokálnych zdrojov, príležitostí a samozrejme kontaktov.

3. Rovesník v podnikaní

Rovesníkov je vždy dobré mať pri sebe. Nemajú síce toľko skúseností ako mentor alebo nemajú zásadnejší vplyv na komunitu, ale vzájomne si s nimi zdieľate kontakty a riešite obdobné problémy a príležitosti, čím si vzájomne pomáhate.

4. Lokálny talent v obore

Veľkou výhodou je mať talentovaného človeka alebo ľudí v danom obore podnikania v potrebnej lokalite. Často je možné ich hľadať medzi absolventami škôl, ktorí sa snažia rozbehnúť vlastný biznis, alebo už pracujú pre iných podnikateľov.

5. Investor

Na to aby sa biznis hýbal je potrebný kapitál a to aj v prípade menej nákladného obchodného modelu. Ak nemáte dostatok vlastných prostriedkov, alebo ich nechcete viazať v podniku, je mnoho spôsobov a platforiem ako nájsť vhodného investora pre váš biznis. Okrem samotného kapitálu je aj investor potenciálnym zdrojom znalostí, skúseností a kontaktov použiteľných pre dosiahnutie cieľa.