Zdroj: Web design concept (website, web, mobile) at 123rtf.com

1. Domovská stránka

Vaša úvodná stránka tvorí prvý dojem pre online svet okolo vášho biznisu. Jasne by mala komunikovať vašu značku príťažlivou vizualizáciou a popisom v zmysle:

  • Čo je predmetom vášho biznisu
  • Čo ponúkate
  • Prečo existujete na trhu
  • Prečo by sa o vás mal zákazník zaujímať

Existuje množstvo kreatívnych prístupov ako budovať domovskú stránku, ale v zásade musí obsahovať: vaše logo, stručný popis vášho biznisu a navigáciu formou menu, ktoré nasmeruje vašich zákazníkov na ostatné dôležité stránky vášho webu. V dnešnej dobe je samozrejmosť responzívny dizajn, ktorý zabezpečí prehľadnú navigáciu a zobrazenie webovej stránky na mobilných zariadeniach.

 

2. Používateľsky prívetivá navigácia

Či sa hlavné menu nachádza na hornej časti stránky, alebo na ľavej, či pravej strane, musí byť ihneď dohľadateľné pre návštevníkov webu. Menu môže obsahovať logické kategórie, ktoré uľahčia nájsť požadované informácie. Pri slabej navigácii je vysoká pravdepodobnosť okamžitého opustenia webovej stránky. Je potrebné zvážiť ako čo najlepšie štruktúrovať navigačné menu a kategórie (prípadne aj podkategórie), aby čo najlepšie poskytovalo odpovede na otázky typu:

  • Aké kategórie produktov alebo služieb ponúkate?
  • Koľko stojí tento produkt alebo služba?
  • Kde sa nachádzate?
  • Aká je vaša predajná doba?
  • Akou formou možno platiť?

Ideálne by mala prehľadná navigácia obsahovať logickú sekvenciu a názvy, ktoré umožnia návštevníkovi jednoducho identifikovať sekciu stránky, ktorú by chceli navštíviť.

 

3. Rýchle vyhľadávanie

Webová stránka by mala obsahovať pole na zadanie slova alebo frázy s možnosťou rýchleho fulltextového vyhľadávania. Keď návštevník webu zadá vyhľadávaný výraz do poľa pre fulltextové vyhľadávanie, zobrazia sa mu relevantné odkazy na všetky texty, resp. podstránky, kde sa daný výraz nachádza a nemusí robiť vyhľadávania manuálne.

 

4. Kontaktné údaje

Napriek tomu, že veľká časť biznisu prebieha dnes online, stále je veľká potreba mať k dispozícii ľudský kontakt, či už formou telefonátu alebo emailu. Stránky bez kontaktných údajov, resp. len s kontaktným formulárom bez uvedenia ďalších kontaktov môže byť vnímaný aj ako nedôveryhodný web. 

 

5. FAQ

FAQ (frequently asked questions), teda frekventované opýtané otázky je dôležitá súčasť webu, ktorá ušetrí množstvo času vám a vašim zákazníkom. Čím lepšie a precíznejšie sú FAQ vypracované, tým budú vaši zákazníci spokojní s informovanosťou na stránke, čo môže v konečnom dôsledku pomôcť uzatvoreniu úspešného obchodu.

Webová stránka pre malé podnikanie je cenovo prístupné a mimoriadne efektívne riešenie ako expandovať na trhu pomocou online obchodovania u nových, alebo existujúcich zákazníkov. Spomínaných 5 elementov každopádne zvýši dobrý dojem z vášho podnikania a pomôže priviesť zákazníkov priamo k vám bez ohľadu na lokalitu.