Zdroj: Omni-channel marketing concept in flat design (omnichannel, channels) at 123rtf.com

Väčšina marketérov a obchodníkov dobre pozná nové trendy vo svojej oblasti a nebude žiadnym tajomstvom, ak nazveme tzv. omnichannel commerce novodobým  eCommerce.

Cieľové skupiny zákazníkov sa zmenili. Už nie sú obmedzené len na región, vek, pohlavie a pod. Omnichannel predefinoval pravidlá eCommerce.

V dnešnej dobe informácií, reklám na množstvo a rozmanitosť ponúkaných produktov a služieb musia byť predajcovia mimoriadne obozretní a schopní osvojovať si moderné obchodné modely, aby boli naďalej konkurencie schopní a samozrejme profitabilní.

Práve omnichannel je novodobý prístup, ktorý má mnoho odlišností od tradičných foriem predaja:

- Objednávky prichádzajú z rôznych zdrojov (online, offline, ich kombinácie), čo je problém pre riadenie objednávkového procesu.

- Riadenie zásobovania je kľúčové pre správny chod procesu objednávania a profitabilitu.

- Samostatný software väčšinou nestačí, ale sú potrebné rozšírenia a systémy tretích strán väčšinou dnes postavené ako tzv. cloud riešenia.

Automatizácia objednávkového procesu

V prípade multi channel eCommerce je proces objednávania jednoznačný, kedy každý kanál obhospodaruje objednávky samostatne, či už sa jedná o online, či offline. U omnichannelu to už nie je možné. Typicky zákazník vykoná objednávku na internete a rozhodne sa vyzdvihnúť si tovar na niektorej z kamenných predajní. Toto výrazne komplikuje celý proces, hlavne ak je objednávkový proces zabezpečovaný manuálne. Zvýšením efektivity je automatizácia, ideálne pomocou cloudových riešení, kde sa všetky zmeny vykonávajú v tzv. reálnom čase, teda v čase s maximálnym oneskorením v minútach, resp. hodinách. Takýto systém zabezpečí automatizáciu objednávok zo všetkých kanálov a výrazne zvýši mieru biznisu.

Integrácia kanálov zásobovania tovaru

Veľká časť omnichannel eCommerce stratégií nie sú úspešné a pohybujú sa na hrane profitability. Hlavný dôvod tohto neúspechu spočíva v tom, že prevádzkujú svoje systémy zásobovania tovaru oddelene od omnichannel eCommerce prostredia. Každý malopredajca, alebo veľkopredajca by mal byť schopný dokonale ovládať zásobovanie a dostupnosť tovarov. Ak tieto veci nefungujú, vznikajú problémy, napr. zákazníkovi sľúbime niečo iné ako reálne dostane. Riešením je integrácia systémov spravujúcich zásobovanie tovarom pod jednu strechu a tak výrazne zvyšovať šance na efektívny proces fungovania omnichannel eCommerce a sa samozrejme v konečnom dôsledku na dosahovať lepšie výsledky biznisu.

Integrácia systémov tretích strán

Maloobchodníci dnes predávajú na viacero online platformách, či už vlastný eshop, cenové porovnávače, multi-vendor systémy typu Amazon a pod.. Čo sa môže diať, ak váš systém nie je integrovaný s multi-vendor systémom v reálnom čase a vy ponúkate produkt, ktorý vlastne reálne už nie je na sklade a zákazník to netuší? Je to samozrejme problém, ktorý kazí dobré meno online platforme, na ktorej predávate, sebe tiež a zákazník nedostane to, čo očakáva. Riešením je integrácia s treťou stranou tak, aby bola zabezpečená súhra medzi integrovanými systémami zásobovania, vášho predajného systému a online platformy, kam príde koncový zákazník.

Takáto konštelácia predajného procesu je spôsob ako predchádzať problémom s výpredajom, chýbajúcimi objednávkami a ďalšími obdobnými problémami.