Zdroj: Jooble

V denšnej dobe je veľmi dôležity vzťah so zamestnáncami, tak ako v dobe IT sú úlohy, ktoré môžu splniť iba ľudia. Aby ste vedeli mať pri sebe vždy tých právych ľudí, pripravili sme pre Vás niekoľko tipov riadenia ľudských zdrojov.

- Feedback. Na spätnej väzba vždy záležalo. Nepretržitá spätná väzba hrá rozhodujúcu úlohu pri definovaní pracovnej skúsenosti zamestnanca. TINY pulse  uviedli s údaje, ktoré ukazujú vzťah medzi dostatočnou spätnou väzbou a zamestnancami, ktorí sa cítia viac hodnotení a lepšie orientovaní na manažment. V ďalšom prieskume, ktorý Jooble nedávno pripravil asi 65% zamestnancov sa sťažovali, že nedostávajú dostatok spätnej väzby. Na spätná väzbe vždy záležalo veľa a zamestnanci očakávajú spätnú väzbu ešte viac, ako prácovníci predchádzajúce generácie. A stáva sa to jednoduchšie. Jedna vec, ktorú Jooble zaznamenal v priebehu posledných rokov, je množstvo výrobkov, aplikácií, zariadení atď., ktoré davajú manažérom spätnú väzbu.

- Obyčajní manažéri získajú viac pozornosti, ktorú si zaslúžia. Manažéri sú postatou svetového manažmentu: ťažko prepracovaní a chronicky podceňovaní. Ako jeden z mojich najobľúbenejších manažérskych výrokov ide "Ľudia opúšťajú manažérov, nie firmy." Čím viac organizácií prehodnotí tento jednoduchý fakt a podporí stredných manažérov potrebnými zručnosťami a zdrojmi, tým lepšie tieto organizácie budú.

- Dopyt na rozvoj vedenia sa zvýšil. Správa uvádza kombináciu štatistických údajov, ktoré ukazujú významné nedostatky v tejto oblasti: 56% manažérov uviedlo, že ich spoločnosti "nie sú pripravené na splnenie vedúcich potrieb" - zatiaľ čo iba 7% hlásia, že organizácie "pripravili svoje programy pre ľidí z XXI storočia". Opäť platí to s mojím dlhodobým vnímaním, že rozvoj zamestnancov je vysoko hodnotený a veľmi zanedbávaný. Správa konštatuje, že "organizácie musia začať napĺňať svoje vedenie tým, že identifikujú, ktorí "ľudia XXI" majú potenciál naplniť tieto manažérske pozície."

Úspešný manažment je dlhá pretekárska dráha vyžadujúca dostatok vytrvalosti. Najdôležitejšie veci, ktoré budú aktuálne vždy – komunikácia s ľud´mi, dobré hodnotenie práce manažerov a skúsenosti a   vzdelanie vedúcich.

Rebeka Kidlerová

Jooble https://sk.jooble.org/