Zdroj: Businessman and robot's handshake with holographic Earth globe on background. Artificial intelligence technology at 123rtf.com

Umelú inteligenciu často definujeme ako informačné systémy, aplikácie, ktoré majú zmyslové vnímanie, vedia sa učiť a podľa toho konať. Už je tomu pár rokov, čo táto téma prešla z laboratórnych podmienok do biznisu a čoraz viac púta pozornosť šéfov firiem na najvyšších stupňoch riadenia a rozhodovania. Médiá v dnešnej dobe už dá sa povedať často začínajú venovať svoju pozornosť inovatívnym biznis riešeniam postaveným na umelej inteligencii. Venture kapitál čoraz viac vstupuje do startupov a projektov umelej inteligencie. Technologické firmy sa posúvajú pomerne svižne týmto smerom, lebo si uvedomujú budúcu hodnotu tejto novej oblasti.

Top manažment firiem musí pochopiť, že umelá inteligencia nie je otázka technológie alebo aplikácií typu áut s automatickým šoférom, virtuálnym asistentom smartphonu, či množstvo ďalších príkladov.

Záverom možno povedať, že umelá inteligencia je mimoriadne bohaté a rozmanité pole možností. Prichádza z nej obrovské množstvo hodnôt, ktorými nositeľmi sa stanú postupne technológie a na koniec integrácia týchto technológií do plnohodnotných biznis riešení.