Používané skratky pracovných pozíciíZdroj: 123rf.com

V súčasnej dobe množstvo spoločností presahuje svojím podnikaním hranice Slovenskej republiky a pôsobí na viacerých trhoch či dokonca celosvetovo. Komunikujú so zahraničnými firmami (dodávateľmi, odberateľmi) či dokonca zákazníkmi a partnermi v cudzích jazykoch. A práve z tohoto dôvodu je pri styku so zahraničím vhodné používať medzinárodne platné a zrozumiteľné označenia pracovných pozícií. Aby cudzinec presne vedel s kým jedná a komunikuje.

Anglicky hovoriace krajiny milujú skratky, ktoré v biznisovej sfére používajú veľmi často. Dokonca častejšie ako oficiálne názvy pozícií. Napríklad málokto povie "Chief Executive Officer", ale iba CEO. Viete čo tieto skratky znamenajú?

 

Čo - ktoré základné skratky Znamenajú?

CEO — Chief Executive Officer — Generálny riaditeľ, toto označenia sa používa hlavne v USA. Vo Veľkej Británií sa často stretnete s pojmom Managing director. Ide o najvyššiu pozíciu v spoločnosti, rozhoduje a vedie spoločnosť

CFO — Chief Financial Officer - Finančný riaditeľ, tento manažér je zodpovedný za spracovanie financií v spoločnosti, plánovanie, analýzy, predikcie.

CMO — Chief Marketing Officer - Marketingový riaditeľ

CIO — Chief Information Officer - Riaditeľ IT, je zodpovedný za oblasť informatiky a informačných technológií v spoločnosti

COO — Chief Operations Officer - Prevádzkový riaditeľ, ktorý sa stará o dennodenný chod spoločnosti. Plánovanie, rozhodovanie, je zodpovedný za správnych chod výroby

COO — Chief Commercial Officer - Obchodný riaditeľ

CSO — Chief Security Officer - Vedúci bezpečnostnej služby

CSO — Chief Sales Officer - Obchodný riaditeľ

CAO — Chief Accounting Officer - Riaditeľ pre účtovníctvo

Prezident – v SR sa toto označenie používa výnimočne a to pre generálneho riaditeľa. Najčastejšie sa s ním stretnete v najrôznejších profesných organizáciach a asociáciách.

EVP — Executive Vice-President

MVP — Managing Vice-President

VP – Vice-President alebo (výkonný) viceprezident spoločnosti

EVP, MPV, VP — v Slovenskej republike tieto pozície nemajú právny základ. Obvykle sa tak označuje manažér, který je členom predstavenstva spoločnosti alebo ktorý je konateľom, ktorý sa však bezprostredne nestará o podpisy zmlúv a nemá hlavné slovo pri rozhodovaní (typicky majiteľ s menšinovým podielom).

Executive Assistant – Výkonný asistent. V praxi je to najnižšia pracovná pozícia vo firme. Je to pracovník, ktorý robí väčšinu práce. Jeho úkolom je plniť úlohy nadriadených a nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc.

General Manager – správny anglický preklad výrazu je generálny riaditeľ. Slovenský generálny riaditeľ rozhodne nie je CEO s ohľadom na náš Obchodný zákonník. Iba pokiaľ by bol riaditeľom organizačnej zložky britskej, írskej, atď..

Junior Manager – obvykle označuje pozíciu pracovníka v najnižších úrovniach manažmentu, ktorý daný post zastáva menej ako rok (niekde aj 2-3 roky).

Senior Manager – jedná se o člena najnižšieho a stredného manažmentu, ktorý svoju pozíciu zastáva niekoľko rokov (resp. má za sebou veľa rokov praxe).

Sales Manager – obchodný riaditeľ

Speaker – prednášajúci na konferencií

PM/Project Manager – Projektový manažer, manažér, ktorý ma pridelený konkrétny projekt vo firme.

Managing Director – Alternatívne označenie pre riaditeľa spoločnosti. Používané najmä vo Veľkej Británii.  V angličtine by bohate stačilo označenie Director, avšak Managing Director znie viac „cool.“

Managing Partner – Označenie najvyššie postaveného partnera v spoločnostiach aplikujúcich Cravath systém. V týchto spoločnostiach môže byť slovenským označením tejto pozície taktiež generálny riaditeľ.

Partner – v spoločnostiach aplikujúcich Cravath systém sa jedná o najvyššie postaveného manažéra, ktorý v hierarchii stojí vysoko nad ostatnými zamestnancami. V SR sa označenie partner používa aj vo firmách, ktoré Cravath systém neaplikujú a to obvykle v spoločnostiach s.r.o. pre zamestnanca alebo konateľa, ktorý je zároveň spolumajiteľom firmy.

Board – v SR to bývá označenie buď pre predstavenstvo alebo pre vedenie spoločnosti. V pôvodnom význame je to skrátené označenie pre "Radu riaditeľov", ktorá sa v našom právnom systéme nevyskytuje. Board sa však využíva i vo význame zasadania predstavenstva, napr. "Zajtra máme board".

Account manager – zamestnanec, ktorý figuruje v spoločnosti ako hlavná kontaktná osoba pre konkrétneho zákazníka. Jeho úlohou je riadiť vzťah jeho zamestnávateľa s konkrétnym zákazníkom.  Vzhľadom na to, že platby zo všetkých transakcií, ktoré firma s daným zákazníkom zrealizuje - prídu obvykle z jedného bankového účtu, hovorí sa v angličtine takémuto zamestnancovi Account manager, teda človek, ktorý je zodpovedný za všetky platby, ktoré prídu z daného účtu klienta.

Associate – pôvodý anglický význam tohoto slova je spoločník. V tomto význame sa v SR slovo Associates takmer nevyužíva. Výnimkou sú pobočky nadnárodných spoločností.  Associate sa omnoho častejšie používa ako označenie pozície v hierarchii firiem využívajúcich Cravath systém. Ten sám o sebe pochádza z prostredia advokácie, takze Associaty stretnete často práve tam. Obvykle je to posledná pozícia pred tým, ako sa daný človek stane Partnerom. V SR sa pojem Associate občas používá i vo firmách, ktoré Cravath systém nemajú. V takom prípade naznačuje, že daný človek v danom odbore už nejakú dobu pracuje.