Zdroj: 123rtf.com

Častokrát počujeme rôzne príbehy o neohrabaných jednotlivcoch financujúcich začínajúcich podnikateľov pomocou stratégie tzv. bootstrapingu a investovania vlastného bohatstva a príjmov. Táto stratégia je niekedy nereálna alebo celkovo nemožná. Najčastejšie prípady sú kedy začínajúce podniky hľadajú investorov, aby získali zdroje na svoje projekty. V nasledujúcich pokračovaniach si popíšeme 5 najčastejších typov investorov pre začínajúce podniky:

  • Banky
  • Investori anjeli
  • Peer-to-peer veritelia
  • Venture alebo rizikový kapitál
  • Osobní investori

Zvyčajne sa fondy získané od takýchto typov investorov používajú na uvedenie nového produktu na trh, rozšírenie existujúcej prevádzky alebo modernizáciu zariadení a dodávok. Avšak každá situácia je iná, preto je potrebné u spoločností vopred zohľadňovať právne opatrenia pred tým, než sa obrátia na niektorého z investorov. V nasledujúcom pokračovaní si predstavíme prvý typ investorov, banky.