Zdroj: 123rtf.com

Jedným z častých zdrojov financovania investičných projektov a firiem sú banky, resp. bankové úvery. V dnešnej dobe sa banky predbiehajú v ponuke produktov, pričom najčastejšie typy úverov, s ktorými sa môžeme stretnúť v podnikaní sú nasledovné.


Kontokorentný úver
Je to úver, ktorý slúži na pokrytie krátkodobého nedostatku financií a na preklenutie krátkodobých problémov s príjmom a tým zabezpečenie krytia prevádzkových potrieb firmy. Je to pomerne flexibilná forma čerpania finančných prostriedkov a možnosťou krátkodobého ale aj dlhodobejšieho využívania.


Splátkový alebo investičný úver
Jedná sa o úver určený primárne pre zabezpečenie investičných potrieb spoločností a zároveň uvoľnenie vlastných zdrojov na iné využitie. Jeho rozloženie v čase je väčšinou dlhodobejšieho charakteru.

Okrem uvedených dvoch typov úverov poznáme ďalšie formy úverov pre podnikateľov, ktoré sú už viac šité na mieru pre konkrétne typy odvetví, prípadne podľa individuálnych potrieb spoločnosti. Sem patria napr. úver na prefinancovanie daní, úver len na prevádzkové náklady, úver na refinancovanie záväzkov, úver na financovanie poľnohospodárov, úver na odkúpenie z konkurzu a individuálne úvery.
Každý bankový produkt a teda aj podnikateľské úvery nesie so sebou množstvo podmienok, ktoré musí žiadateľ splniť. Tieto podmienky sú odlišné podľa produktov, resp. každá banka má svoje podmienky a pohľad na riziká spojené s úverom. Práve kvôli podmienkam, ktoré banky kladú na podnikateľov sa nie vždy podarí úver získať. Hlavne pri začínajúcich podnikoch typu startup, resp. bez finančnej histórie je získanie úveru s vyššou finančnou potrebou takmer nemožné a podnikatelia musia hľadať iné formy financovania.