Zdroj: 123rtf.com

Investori "anjeli"

Odhaduje sa, že v Spojených štátoch cca 268 100 aktívnych "anjelov" investorov investuje približne 20 miliárd dolárov do 60 000 spoločností ročne. Priemerná investícia tohto druhu je 74.955 dolárov. "Anjeli" sú zvyčajne bohatí podnikatelia, ktorí chcú využiť svoje finančné prostriedky investovaním do projektov. Takéto kapitálové vstupy sú istou vášňou investorov, pričom sa najčastejšie zameriavajú na začínajúce podniky, ktoré môžu mať ťažkosti s prístupom k tradičnejším formám financovania. Mnohí investori "anjeli" sú často sami úspešní podnikatelia, či lídri firiem alebo profesionáli v biznise. Táto investícia je zvyčajne vo forme buď finančnej pôžičky alebo nákupu akcií. V niektorých prípadoch sa "anjeli" stavajú do polohy mentorov a snažia sa učiť, resp. radiť podnikateľskému subjektu, do ktorého investujú. Niektorí investori "anjeli" sa špecializujú na konkrétny typ spoločností, napríklad nové technologické startupy a pod.. Najčastejším zámerom "anjelov" je za kapitálový vstup s vysokým rizikom získať vysokú návratnosť neskoršou akvizíciou startupu niektorou z veľkých spoločností na trhu, alebo že sa zo startupu stane časom spoločnosť, ktorá bude verejne obchodovaná na burze cenných papierov. Tento typ "anjelského" investora je zvyčajne najaktívnejší.

Ak vás náhodou už oslovil investor "anjel", alebo plánujete vy osloviť takéhoto investora, položte si nasledujúce otázky:

  • Čo ponúkate investorovi za jeho investíciu?
  • Očakávate kontrolu nad výškou vašej návratnosti z investície?
  • Aká je vaša motivácia?
  • Aké sú vaše skúsenosti v oblasti, v ktorej chcete podnikať?