Prihlásiť    

Registrovať


DIAGNOSTIKA PROJEKTU

Diagnostika projektu

Diagnostika poskytne majiteľovi projektu „reálny obraz“ o skutočných možnostiach jeho financovania.  Biznisplány majiteľov projektov sú častokrát veľmi skreslené, zidealizované a neprešli skúškou reality. Papier znesie všetko a častokrát predstava majiteľov projektov potrebuje získať spätnú väzbu ako sa na jeho projekt pozerajú druhí, skúsení v predmetnej oblasti, investori. To otvára možnosti pre majiteľa projektu dopracovať a doladiť nedotiahnuté veci, najmä nedostatočne premyslený biznis model celého projektu a perfektne sa pripraviť.

Nie je v našich silách pomôcť každému projektu vzhľadom na jeho aktuálnu situáciu, rozpracovanosť, dosiahnuté výsledky, preúverovanie, nevhodný právny stav, nedostatočnú bonitu klienta atď... avšak výstupom „našej diagnostiky“ je návrh možností a získanie informácií ako zdokonaliť projekt a pripraviť ho do úspešnej fázy získania investora alebo financovania. Každý projekt je špecifický a vyžaduje si individuálny prístup jeho financovania.

 

Zmysel pre klienta

Klientovi po našej diagnostike zdelíme informáciu ako vnímame jeho projekt my z pohľadu investorov a taktiež ako ho vníma skúsený risk manažér. Poukážeme na možnosti a potenciál projektu, riziká, odporučíme možnosti financovania  (napr. banka, leasing, súkromný investor, iné....).

Ďalej poskytneme cenné rady a naše odporúčania súvisiace s projektom a budeme sa pýtať čomu nerozumieme (biznis model, kalkulácie, očakávania). Toto je pre majiteľov projektov skutočne výbornou previerkou či je ich projekt a hlavne jeho majiteľ pripravený na vstup nového investora, resp. nový kapitál, ktorého zmyslom by mal byť ďalší rozvoj projektu.   

Váš projekt posúdi skúsený risk analytik (senior risk manager) pracajúci dlhé roky na korporátnych oddeleniach bánk spolu s našimi investičnými manažérmi.

Klient po objednaní služby získa

Cieľom diagnostiky je posúdiť váš projekt a navrhnúť najoptimálnejšiu formu jeho financovania a vyhodnotiť riziká, ktoré ohrozujú váš projekt najmä z pohľadu majiteľa projektu ako aj riziká vyplývajúce pre investora.

Diagnostika projektu

  • •    poskytnutie reálneho obrazu o projekte/firme (z pohľadu investorov, resp. finančných inštitúcii)
  • •    bonita projektu (jeho kondícia)
  • •    definovanie rizík pre majiteľa projektu, investora
  • •    zistiť reálnu potrebu / možnú výšku financovania
    •    odporučenie spôsobov financovania (investor, bankové, leasingové financovanie, iné)
    •    možné zastupovanie pred finančnými inštitúciami, resp. investormi
    •    bonus 100€ na naše inzertné webové služby

 

Objednaním služby získate informácie o reálnom stave projektu ako ho vníma súkromný investor a banková inštitúcia. Ďalej sa dozviete aký spôsob financovania vášho projektu je pre vás najvhodnejší s prihliadnutím najnižšej miery zaťaženia.


Cena: 400 €


Máte záujem o Diagnostiku projektu?

0
Cena od 400 €
0
Odborníci posúdia váš projekt
0
Výsledok do 10 dní

Kontakt

icon  kontakt@hladaminvestora.sk
icon     0903 023 885
  0908 655 529
Pondelok -  Piatok: 9:00 - 15:00

CookiesAccept

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Rozumiem