Prihlásiť    

Registrovať


INDIVIDUÁLNY PROGRAM

POMÔŽEM VÁM NÁJSŤ INVESTORA, SPOLOČNÍKA, KAPITÁL, KUPCU

Nájsť vhodného investora do projektu alebo úspešne predať fungujúcu spoločnosť nie je ľahkou záležitosťou, to určite sami dobre viete, keď ste sa dostali až na túto stránku.

Nájdenie vhodného investora/spoločníka do podnikania, alebo kupujúceho si vyžaduje veľké množstvo času a energie, ktorú musíte vopred vynaložiť a naplánovať tak, aby ste boli úspešný. Nie každému a nie vždy sa to aj napriek enormnej námahe podarí.

Je to kopec prípravnej, administratívnej, ekonomicko-analytickej, strategickej, marketingovej práce, ktorú musia vyvinúť majitelia projektu/firmy. Dôležité je si uvedomiť, že vstup investora alebo predaj firmy alebo projektu treba vopred plánovať a príprave venovať dostatočnú pozornosť. Nie je to vôbec lacná záležitosť.

Veď si skúste predstaviť, že celú prípravu podkladov, marketing, obchodné stretnutia a vyjednávania s prípradnými záujemcami, príprava zmluvných podkladov, preklady do cudzieho jazyka, príprava prezentačných podkladov a výkazov pre investorov/kupcov si zastrešíte sám. Áno, dá sa to. Ale, je tu zasa nejaké „Ale“. Napríklad, že tento čas vám nikto nezaplatí, alebo ho môžete využiť efektívnejším spôsobom kde viac zarobíte. Nemusíte mať aj dostatok kapacít alebo jednoducho povedané, potrebujete s tým pomôcť od niekoho kto má s touto problematikou skúsenosti. Navyše ak výsledkom vašich aktivít bude neúspech z akéhokoľvek dôvodu (napríklad, že si ľudsky nesadnete s investorom alebo kupcom), potom je to čas, ktorý ste stratili a náklady ktoré ste prerobili.

Ak ste si vedomý, že potrebujete odbornú asistenciu a človeka, ktorý sa bude vášmu projektu venovať a aktívne pre vás vyhľadávať investorov alebo kupujúcich pri predaji projektu alebo firmy, ste na správnom mieste. Projekty ktoré dokážem zastrešiť si z pochopiteľných dôvodov vyberám, musím byť v provom rade presvedčený, že viem túto úlohu zvládnuť a že mám dostatok investorov, ktorým viem projekt/firmu ponúknuť.

Žijem zo sprostredkovania, preto mojím záujmom je úspešne spropagovať váš projekt a nájsť pre vás kvalitných záujemcov/investorov.

Ponúkam vám spoluprácu, kde HladamInvestora.sk vystupuje vo forme sprostredkovateľa medzi záujemcom o investíciu (vami) a investormi. Spoluprácou získate profesionála, ktorý bude pre vás pracovať a vy sa môžete plnohodnotne venovať projektu alebo firme.

Ing. Miroslav Vilem

CEO & Founder, Managing partner GLOBAL INVESTOR, s.r.o.
Vyštudoval som Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, odbor podnikové financie. Pôsobil som vo VÚB banke a podieľal sa na významných projektoch banky. Počas mojej kariéry som úspešne zrealizoval viacero obchodných transakcií vrátane investičných vstupov do vlastných projektov, ktoré som realizoval.

Po vysokej škole som aplikoval ekonómiu do online priestoru a vybudoval som finančný portál s viac ako 60 online kalkulačkami a dodávkou ekonomického spravodajstva, ktorý neskôr prevzala americká spoločnosť.

Následne sa začal špecializovať na podnikateľské prostredie a vybudoval podnikateľský portál www.podnikam.sk, ktorý dodnes poskytuje podnikateľskej klientele dôležité informácie. Dnes sa jedná o najväčší podnikateľský portál na Slovensku s mesačnou návštevnosťou cez 100 000 návštevníkov, ktorý prevádzkuje Spravodajská agentúra SITA.

Som bývalým aktívnym hodnotiteľom súťaže Zlatá Minca (prestížna súťaž finančných produktov), kedy som hodnotil kvalitu a prínos finančných produktov pre verejnosť.

Som autorom portálu www.hladaminvestora.sk

Disponujem reálnymi a hodnotnými kontaktami na investorov, ktorí vyhľadávajú vhodné investičné príležitosti v rôznych štádiách ich životného cyklu, doby návratnosti a veľkosti projektov. Medzi existujúcich investorov patria aj známe osobnosti z prostredia úspešných podnikateľov a vplyvných biznismenov.

Charakteristika: Mám rád pozitívnu myseľ, dochvíľnosť, win-win, nerád počúvam slová „to sa nedá“.
Vypracovanie Projektového prospektu
100 € /Jednorázovo
  • Vypracovanie kvalitného a pútavého Teasra (Projektového prospektu), ktorý je možné predkladať investorom. Získate kvalitný materiál na základe ktorého vie investor rýchlo vyhodnotiť, či bude pokračovať v jednaniach v investovaní do vášho projektu.

INDIVIDUÁLNY PROGRAM

Kritéria pre projekty, ktoré dokážem zastrešiť

•    Projekty si vyberám na základe predchádzajúceho osobného stretnutia s majiteľom a vysvetlenia problematiky.
•    Nové projekty (startupy) musia byť zaujímavé, s vysokou pridanou hodnotou, inovatívne. Ideálne ak sú overené trhom, existujú výsledky o pokroku a záujmu spotrebiteľov o produkty alebo služby startupu. Majitelia projektu vedia preukázať vopred investované prostriedky do svojho projektu a jeho progres.
•    Existujúce spoločnosti, ktoré majú históriu, ziskové, s riadne vedeným účtovníctvom, no majitelia sa rozhodli predať firmu (vysoký dôchodkový vek, absencia nástupcu, odchod do zahraničia, venovanie sa inému projektu, rozdiel v smerovaní firmy medzi spoločníkmi).

Čo musí vlastník projektu/firmy vedieť?

•    Musíte mať predstavu o časovom horizonte transakcie. Nájdenie investora, alebo kupcu podniku netrvá týždeň ani mesiac. Pri najoptimistickejších variantoch sa bavíme o 3  mesiacoch, a to iba za predpokladu, že máte všetko potrebné pripravené. Štandardne je to minimálne 6-12 mesiacov a viac.
•    Musíte mať približnú predstavu o hodnote projektu (podloženú číslami), alebo vypracovaný audit tzv. (due diligence) so zameraním na posúdenie rizík a objektívne stanovenou hodnotou/cenou.
•   Treba počítať s tým, že sa to vôbec nemusí podariť. Faktorov, ktoré ovplyvňujú končený výsledok „úspech/neúspech“ je veľmi veľa (napr. zmenia sa počas vyhľadávania rozhodujúce výsledky spoločnosti, pribudnú nové exekúcie, súdne spory, vznik rozhodujúcej konkurencie, komplikovaná vlastnícka štruktúra spoločnosti, klamlivé informácie, chemicky si nesadnete so záujemcami, neúspešné jednania atď...).

Čo vám dokážem poskytnúť v individuálnom programe

•    Ja budem vstičnou osobou, ktorá bude aktívne vyhľadávať a ponúkať váš projekt, komunikovať so záujemcami.
•    Budem nútený sa kompletne ponoriť do vášho projektu a nasať množstvo informácií, faktov a ukazovateľov o vašom projekte/firme.
•    Pomôžem vám vytvoriť profesionálnu ponuku, ktorá zaujme investorov. Poskytnem vám návody, šablony a podporu pri definovaní konkrétnej ponuky pre investorov/kupujúcich.
•    Aktívne budem ponúkať váš projekt vhodným investorom – garancia dohodnutého počtu oslovení investorov.
•    Získate profesionálneho manažéra so skúsenosťami, ktorý bude pre vás mesačne pracovať a vy sa môžete venovať dôležitejším aktivitám ohľadom projektu/firmy.

Garancia

•   Negarantujem vám 100% úspešný predaj, alebo nájdenie investora. To nie je možné nikdy dopredu povedať a bolo by to neprofesionálne a nekorektné. Čo vám zagarantovať viem, že vyviniem maximum, aby som naplnil váš cieľ.
•   Preukázateľne v pravidelných invervaloch obdržíte report oslovených investorov.

 

Základné parametre spolupráce

•    Spolupráca sa začína podpisom zmluvy.
•    Zmluvy sú postavené ako „exkluzívne“, teda počas spolupráce vykonávame činnosti vyhľadávania investorov výhradne my.
•    Rokovania s investormi si zastrešujete sami. Môžem byť však nápomocný, ak uznáte za vhodné a dohodneme sa na podmienkach. Mojou hlavnou úlohou je spropagovať váš projekt, osloviť relevantných investorov a pokúsiť sa získať pre neho čo najviac záujemcov/investorov.

 

Cena

  • Každý prípad je individuálny, avšak vo všeobecnosti sa odmena za špecializované služby vyhľadávania investora/kupujúceho skladá z 2 častí:
    •   pravidelná mesačná platba za aktívne vyhľadávanie investorov/kupujúcich, konzultácie, rady, marketing
    •   druhá časť je dohodnutý podiel tzv. „success fee“, z úspešnej transakcie (dohodou)

  • Počas vyhľadávania investora/kupcu môžu vzniknúť dodatočné náklady spojené s pokročilejšími aktivitami (zahraničné preklady, rôzne analytické činnosti, due diligence, prezentácie, právne služby, cestovné náklady, catering,...), ktoré hradí záujemca sám.

 

Porovnanie súkromnej inzercie a individuálneho programu

Samostatná inzercia

• Investorov si vyhľadávate sám
• Klient si zastrešuje celý proces sám a na vlastné riziko
• Znenie inzerátu je častokrát nedostatočné
• Podklady "Biznis plán" klienta v drvivej väčšine prípadov nevyhovuje požiadavkám záujemcov / investorov, t.j. zdĺhavé rokovania a komunikácie
• Ponuka klienta neobsahuje pútavé obrázky a dôležité prílohy k inzerátu
• Klient odhaľuje svoju identitu a mnoho krát nedokáže správne identifikovať, ktoré údaje je vhodné oznámiť potenciálnym záujemcom
• Zvýšené náklady spojené so schôdzami, cestovaním a obchodnými stretnutiami, často krát zbytočnými
• Zvýšené náklady na propagáciu inzerátu
• Nesprávne a nedostatočné ošetrené vstupy do spoločného podnikania
• Vysoké riziko, že sa stanete obeťou podvodu

Individuálne služby

 

i4cimgpsh orig

 

FAKTY

0
Kvalifikovaných kontaktov na investorov
0
Mesčný dosah na potenciálnych záujemcov
0
Registrovaných investorov

Our Partners

Kontakt

icon   GLOBAL INVESTOR, s.r.o.
icon  kontakt@hladaminvestora.sk
icon  Garancia odpovede do 24 hodín v pracovné dni.

CookiesAccept

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Rozumiem